31,5 mln euro dla polskich regionów na wsparcie uchodźców

Śląsk, Zachodniopomorskie, Lubelskie i Podkarpacie otrzymają środki za pośrednictwem mechanizmu REACT-EU. Pieniądze posłużą m.in. szybszej integracji ludzi uciekających przed wojną w Ukrainie.

31,5 mln euro dla polskich regionów na wsparcie uchodźców

Komisja Europejska zatwierdziła inwestycję w wysokości blisko 31,5 mln euro za pośrednictwem REACT-EU w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) na rzecz czterech polskich regionów, w celu wzmocnienia ich gospodarki oraz infrastruktury zdrowotnej i społecznej, a także środków na przyjęcie osób uciekających przed wojną na Ukrainie.

Województwo śląskie otrzyma 12,3 mln euro na poprawę cyfryzacji regionu, zwiększenie efektywności energetycznej, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii oraz rozwój gospodarki niskoemisyjnej.

Województwo zachodniopomorskie otrzyma dodatkowe środki w wysokości 3,6 mln euro na wsparcie dla władz lokalnych i organizacji pozarządowych na projekty związane z dostosowaniem istniejącej infrastruktury w celu zapewnienia osobom uciekającym przed wojną na Ukrainie odpowiednich warunków, w tym społecznych i życiowych.

Województwo lubelskie otrzymuje dodatkowe środki w wysokości blisko 5 mln euro na interwencje w zakresie produkcji zielonej energii, cyfryzacji i efektywności energetycznej budynków sektora publicznego w sektorze zdrowia.

Województwo podkarpackie otrzymuje 10,6 mln euro na projekty w zakresie odnawialnych źródeł energii, na wsparcie izolacji cieplnej i modernizacji budynków górskich służb ratunkowych oraz na wspieranie uchodźców z Ukrainy poprzez inwestycje w mieszkania chronione.

W ramach transzy REACT-EU na 2021 r., przeznaczono 40 mld euro na pomoc państwom członkowskim w odbudowie po pandemii, inwestycje w transformację cyfrową i ekologiczną, a obecnie także przyjęcie i integrację ludzi uciekających przed wojną w Ukrainie.

Ponadto, od marca 2022 r. Komisja wypłaciła państwom członkowskim 3,5 mld euro płatności zaliczkowych w ramach REACT-EU. W najnowszym kompleksowym pakiecie „Elastyczna pomoc dla terytoriów (FAST-CARE)” zaproponowanym przez KE, rozszerzono wsparcie dla państw członkowskich poprzez zapewnienie dodatkowej elastyczności w finansowaniu w ramach polityki spójności, przy jednoczesnym zwiększeniu płatności zaliczkowych o dodatkowe 3,5 mld euro, które mają zostać wypłacone w latach 2022 i 2023.

Ostateczny termin kwalifikowalności tych wydatków upływa dnia 31 grudnia 2023 r.