Autor: Sylwia K. Mazur

Rynek gazu: polski program zatwierdzony

Polski program pomocy o wartości 3 mld euro w celu wsparcia firm prowadzących działalność na polskim rynku gazu w związku z wojną Rosji z Ukrainą zatwierdzony przez Komisję Europejską. Komisja Europejska zatwierdziła polski program pomocy o wartości 3 mld euro mający na celu wsparcie przedsiębiorstw prowadzących działalność na polskim rynku gazu, które odczuwają skutki wojny […]

Read More

Wsparcie dla polskiego przemysłu

KE zatwierdza polski program pomocy o wartości 1,1 mld euro w celu wsparcia przedsiębiorstw energochłonnych szczególnie dotkniętych skutkami wojny Rosji z Ukrainą. Komisja Europejska zatwierdziła polski program pomocy o wartości 1,1 mld euro (5,1 mld złotych), którego celem jest wsparcie przedsiębiorstw energochłonnych odczuwających szczególne trudności w kontekście wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Program został zatwierdzony na […]

Read More

Dane podróżnych lepiej monitorowane

Unia bezpieczeństwa: KE proponuje przepisy w sprawie danych pasażera przekazywanych przed podróżą, aby ułatwić zarządzanie granicami zewnętrznymi i zwiększyć bezpieczeństwo wewnętrzne. Komisja przedstawia wnioski dotyczące dwóch nowych rozporządzeń, dzięki którym będzie można skuteczniej wykorzystywać dane pasażera przekazywane przed podróżą (API). Wnioski te należą do kluczowych działań określonych w strategii UE w zakresie unii bezpieczeństwa. Jak wykazano […]

Read More

Badania przesiewowe w kierunku raka

W odpowiedzi na wniosek KE dotyczący poprawy profilaktyki nowotworów poprzez ich wczesne wykrywanie Rada Unii Europejskiej przyjęła nowe podejście do badań przesiewowych w kierunku raka. Jest to ważny krok w kierunku poprawy wczesnego wykrywania nowotworów w całej UE, co jest ważnym celem europejskiego planu walki z rakiem. Jak zapowiedziano we wrześniu, dzięki temu nowemu podejściu, opartemu na najnowszych […]

Read More

Program prac „Horyzont Europa”

Unia Europejska zainwestuje w latach 2023–2024 kwotę 13,5 mld euro w badania naukowe i innowacje. Komisja Europejska przyjęła główny program prac programu „Horyzont Europa” na lata 2023–24, w ramach którego około 13,5 mld euro będzie wspierać naukowców i innowatorów w Europie w poszukiwaniu przełomowych rozwiązań w zakresie wyzwań środowiskowych, energetycznych, cyfrowych i geopolitycznych. Będąc częścią szerszego unijnego programu w […]

Read More

Program LIFE: 168 nowych projektów

Ponad 380 mln euro na 168 nowych projektów w całej Europie w ramach programu LIFE zatwierdziła Komisja Europejska. Kwota finansowania stanowi wzrost o 27 proc. w stosunku do ub.r. i uruchomi inwestycje o łącznej wartości ponad 562 mln euro. Projekty LIFE, będące centralnym elementem Europejskiego Zielonego Ładu, mogą pomóc UE w osiągnięciu neutralności klimatycznej do 2050 […]

Read More

Ceny gazu z bezpiecznikiem

Wysokie ceny gazu bardzo zaszkodziły europejskiej gospodarce i przyczyniły się do wzrostu cen energii elektrycznej oraz ogólnej inflacji. Komisja Europejska podjęła kolejny krok w odpowiedzi na trwający kryzys energetyczny, proponując mechanizm korekty rynku mający chronić unijne przedsiębiorstwa i gospodarstwa domowe przed epizodami nadmiernie wysokich cen gazu w UE. Stanowi on uzupełnienie środków mających na celu zmniejszenie zapotrzebowania […]

Read More