Autor: Sylwia K. Mazur

Laureaci REGIOSTARS 2022

Dwa projekty realizowane w Polsce – rewitalizacja Dolnego Miasta w Gdańska i Dobre Wsparcie z Koszalina – zostały wyróżnione w tegorocznej, jubileuszowej edycji konkursu REGIOSTARS. Komisja Europejska przedstawiła laureatów konkursu REGIOSTARS 2022 na najlepsze projekty w obszarze polityki spójności w UE. Z okazji 15-lecia konkursu spośród finalistów i laureatów poprzednich edycji wybrano 15 projektów. Grupa młodych dziennikarzy […]

Read More

Bezpieczeństwo żywnościowe

Dostępność i przystępność cenowa nawozów w Unii Europejskiej i na świecie jest ważną kwestią dla bezpieczeństwa żywności. W tym celu Komisja Europejska przedstawiła szereg działań i wytycznych, by sprostać wyzwaniom, przed którymi stoją obecnie unijni rolnicy i przemysł, a także kraje rozwijające się. Nawozy pełnią ważną rolę w zapewnianiu bezpieczeństwa żywnościowego. Możliwość ich produkcji oraz […]

Read More

Płatności natychmiastowe w euro

Płatności natychmiastowe stają się szybko normą w wielu krajach. Powinny one być także dostępne w Europie dla wszystkich, tak mogła ona mogli zachować konkurencyjność w skali światowej. Komisja Europejska przyjęła wniosek ustawodawczy w sprawie udostępnienia płatności natychmiastowych w euro wszystkim obywatelom i przedsiębiorstwom posiadającym rachunek bankowy w UE lub w jednym z państw EOG. Celem […]

Read More

Inwestowanie w edukację

Komisja Europejska publikuje sprawozdanie końcowe grupy ekspertów ds. jakościowych inwestycji w kształcenie i szkolenie pt. Inwestowanie w przyszłość: jakościowe inwestycje w kształcenie i szkolenie. W sprawozdaniu skupiono się na tym, jak najlepiej inwestować środki publiczne w czterech głównych obszarach wydatków na kształcenie i szkolenie w UE: nauczyciele i szkoleniowcy, infrastruktura edukacyjna, cyfrowe uczenie się oraz równość […]

Read More