Członkowie KE na polsko-ukraińskiej granicy

Cywile płacą najwyższą cenę za nielegalną rosyjską agresję militarną na Ukrainę. Wojna grozi wysiedleniem milionów Ukraińców, co prowadzi do gwałtownego wzrostu potrzeb humanitarnych.

Visit of Ylva Johansson and Janez Lenarčič, European Commissioners, to Poland

– Przyjechaliśmy do Medyki, żeby okazać solidarność Unii Europejskiej z Ukrainą, ale nie tylko Ukrainą, bo również z jej krajami ościennymi takimi jak Polska, które przyjmują uchodźców tej okrutnej wojny – mówił komisarz ds. pomocy humanitarnej Janez Lenarčič.

Visit of Ylva Johansson and Janez Lenarčič, European Commissioners, to Poland

– Wiele osób przyjeżdża tu do Polski. Setki tysięcy Ukraińców, Ukrainek i innych osób wyjeżdżających z Ukrainy, które szukają bezpieczeństwa na terenie Unii Europejskiej – dwie trzecie trafiły do Polski. Dlatego chciałbym docenić działania polskich władz, organizacji humanitarnych, wolontariuszy oraz wszystkich Polaków i Polek, którzy starają się pomóc – zaznaczył.

– Ze strony Komisji Europejskiej pracujemy, by wesprzeć te wysiłki finansowo. Wesprzeć finansowo uchodźców i kraje członkowskie, do których trafiła ich największa liczba, by we właściwy sposób powitać osoby, które musiały uciekać przed wojną. Zorganizujemy spotkanie ministrów sprawiedliwości i spraw wewnętrznych Unii Europejskiej, to będzie również główny temat – zadeklarowała komisarz ds. wewnętrznych Ylva Johansson. – W czasie, kiedy stajemy się świadkami bezprecedensowej agresji i najazdu wojskowego na niezawisłe państwo ościenne, kiedy bomby spadają na cywili, chciałabym powiedzieć jedną rzecz: dziękuję Polsko. (…) Jestem pod wrażeniem tego, w jaki sposób Polska staje na wysokości zadania, zapraszając wszystkich i dając im możliwość bezpośredniego przejazdu. Wszystkie kraje okazują solidarność Ukrainie, ale nikt nie bierze w tym większego udziału niż Polska.

Visit of Ylva Johansson and Janez Lenarčič, European Commissioners, to Poland

Pomoc humanitarna UE

Jako że sytuacja humanitarna na Ukrainie pogarsza się, a sąsiednie kraje przyjmują Ukraińców uciekających ze swojego kraju, Komisja Europejska działa na wielu frontach, aby zapewnić pomoc w sytuacjach nadzwyczajnych.

W ramach pilnego apelu ONZ o pomoc, Komisja zapowiada dodatkowe 90 mln euro na programy pomocy w sytuacjach nadzwyczajnych, aby pomóc ludności cywilnej dotkniętej wojną na Ukrainie. Fundusze pomogą ludziom przebywającym wewnątrz Ukrainy i w Mołdawii. Ta nowa pomoc humanitarna UE zapewni żywność, wodę, zdrowie, schronienie i pomoc w zaspokojeniu podstawowych potrzeb.

Unijny Mechanizm Ochrony Ludności

Komisja koordynuje również dostarczanie pomocy materialnej na Ukrainę za pośrednictwem unijnego mechanizmu ochrony ludności. Oferty pomocy pochodzą obecnie z 20 państw członkowskich: Austrii, Belgii, Chorwacji, Danii, Finlandii, Francji, Niemiec, Grecji, Włoch, Irlandii, Łotwy, Litwy, Malta, Polska, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Hiszpania, Szwecja i Holandia i obejmują 8 milionów podstawowych artykułów opieki medycznej i wsparcia ochrony ludności. Pierwszy ładunek ciężarówki ze Słowenii dotarł wczoraj do Kijowa.

Mołdawia uruchomiła mechanizm wspierania Ukraińców przybywających do kraju. Austria, Francja i Holandia zaoferowały już Mołdawii pomoc w sytuacjach nadzwyczajnych w postaci przedmiotów zapewniających schronienie i pomocy medycznej.

Komisja jest w stałym kontakcie z innymi krajami sąsiadującymi z Ukrainą i jest gotowa udzielić dalszej pomocy zgodnie z zapotrzebowaniem.

Komisarz ds. zarządzania kryzysowego Janez Lenarčič powiedział: – Cywile płacą najwyższą cenę za nielegalną rosyjską agresję militarną na Ukrainę. Wojna grozi wysiedleniem milionów Ukraińców, co prowadzi do gwałtownego wzrostu potrzeb humanitarnych. Wewnątrz Ukrainy, ale także w sąsiednich krajach, w których Ukraińcy szukają bezpieczeństwa. UE w pełni solidaryzuje się z narodem ukraińskim, a nasze początkowe finansowanie pozwoli naszym partnerom humanitarnym dostarczyć pilnie potrzebną pomoc. Zachęcam całą międzynarodową społeczność darczyńców, aby także hojnie odpowiedziała.

Kontekst

Oczekuje się, że po inwazji Rosji na Ukrainę potrzeby humanitarne będą ogromne. Przemoc zbrojna pociąga za sobą powszechne cierpienie ludzi, ofiary wśród ludności cywilnej, szkody w infrastrukturze cywilnej, przesiedlenia na dużą skalę i zaostrzenie istniejących potrzeb humanitarnych wynikających z wieloletniego konfliktu i pandemii COVID-19.

Od 2014 r. UE wspiera przesiedlonych i dotkniętych konfliktami ludzi we wschodniej Ukrainie. Od 2014 r. UE przeznaczyła ponad 193 mln EUR na pomoc humanitarną dla Ukrainy, aby wesprzeć tysiące przesiedleńców i mieszkańców na obszarach pozarządowych i tych kontrolowanych przez rząd.