Dialog z komisarzem Fransem Timmermansem

– Największym zagrożeniem dla społeczeństwa jest utrata umiejętności krytycznego myślenia. Nie wpadajcie w sidła trybalizmu! Bądźcie dumnymi Europejczykami! – tymi słowami Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Frans Timmermans zwracał się do uczestników Dialogu Obywatelskiego, który 23 stycznia br. odbył się w Audytorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Wydarzenie było podzielone na dwie części. Pierwsza związana była z Międzynarodowym Dniem Pamięci o Ofiarach Holocaustu, który co roku obchodzimy 27 stycznia. O tragedii Holocaustu opowiadały włoskie siostry Tatiana i Andra Bucci oraz Polka Lidia Maksymowicz, które przetrwały Auschwitz-Birkenau. Wszystkie trzy trafiły do obozu jako dzieci. Oprócz historii związanych z pobytem w obozie, kobiety opowiadały o życiu po wyzwoleniu i trudnym powrocie do normalnego życia. Po świadectwach przyszła pora na pytania od publiczności, w skład której wchodziła także kilkuset osobowa grupa włoskiej młodzieży, uczestnicząca w projekcie „Pociąg pamięci”.

Drugą część wydarzenia stanowił Dialog Obywatelski z Fransem Timmermansem – wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej, odpowiedzialnym m.in. za lepsze stanowienie prawa i praworządność oraz Enrico Rossim – premierem Regionu Toskanii. Holender zaczął swe wystąpienie od refleksji nad tragiczną przeszłością Europy oraz lekcją, którą wszyscy jako Europejczycy musimy odrobić budując lepszą przyszłość. Nawiązał także do niedawnych tragicznych wydarzeń w Gdańsku. Prezydenta Pawła Adamowicza wspominał jako człowieka otwartego na dialog, który na nienawiść nigdy nie odpowiadał nienawiścią.

W swych odpowiedział Frans Timmermans podkreślał jak ważne jest zaangażowanie obywateli oraz wzięcia na siebie odpowiedzialności za budowanie Europy. – Widziałem wielu ludzi, którzy niszczą to co mamy, ale nie proponują niczego w zamian. Nie musicie się że mną zgadzać, ale weźcie na siebie odpowiedzialność za przyszłość. Inaczej zrobią to inni – mówił. Włoch z kolei odpowiadał na pytania dotyczące bieżącej sytuacji w swoim regionie, który oprócz 360 tys. Toskańczyków zamieszkuje 400 tys. przedstawicieli innych nacji. Podkreślał, że to właśnie Unia jest źródłem bezpieczeństwa oraz wzajemnego szacunku.

Wśród zgromadzonych w Audytorium Maximum znaleźli się także przedstawiciele podkarpackich szkół: Zespołu Szkół nr 2 w Nowej Dębie (opiekunka: Bogumiła Małajowicz); II Liceum Ogólnokształcącego w Dębicy (opiekunka: Iwona Stasiowska); Zespołu Szkół nr 1 w Rzeszowie – (opiekun: Arkadiusz Błażejowski); I Liceum Ogólnokształcącego w Jarosławiu (opiekunka: Elżbieta Łambucka); Zespołu Szkół Ogólnokształcących, Zawodowych i Rolniczych w Radymnie (opiekunka: Anna Bielenda); Liceum Ogólnokształcącego w Strzyżowie (opiekun: Grzegorz Adamczyk); Zespołu Szkół Innowacyjnych w Jarosławiu (opiekunki: Lucyna Czaja i Joanna Bojarska). Gminny Zespół Obsługi Szkół w Kuryłówce reprezentowała dyrektor Małgorzata Leja. Wyjazd koordynowała Ewa Nowak-Koprowicz, liderka Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct – Rzeszów.