Dzień 1: Europejski Dzień Języków, „O językach”

Na świecie jest dziś między 6000 a 7000 języków; używa ich 7 miliardów ludzi, zamieszkałych na terenie 189 państw. W samej Europie funkcjonuje około 225 rodzimych języków, co stanowi mniej więcej 3% liczby wszystkich języków świata. Najwięcej ze wszystkich języków świata funkcjonuje na terenie Azji i Afryki.

Co najmniej połowa światowej populacji jest dwu- lub wielojęzyczna.
W codziennym życiu Europejczycy coraz częściej mają do czynienia z językami obcymi. Istnieje zatem potrzeba wzbudzenia wśród obywateli Europy większego zainteresowania językami obcymi.

Pytanie
Na którym kontynencie używa się największej liczby języków:
a) w Europie
b) w Afryce
c) w Ameryce Południowej
d) w Azji

Jeśli znasz prawidłową odpowiedź, to udaj się do jednej z pobliskich filii Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie, aby odebrać swoją nagrodę, którą jest książka „UE i ja” w wybranej wersji językowej. Szczegóły konkursu >>>tutaj