Dzień Europy z EUROPE DIRECT Rzeszów

Gra miejska, uroczyste wykonanie hymnu Unii Europejskiej wspólnie z ukraińskimi uchodźcami oraz poczęstunek w postaci tortu w barwach UE złożą się na podkarpackie obchody Dnia Europy. Uroczystość, zgodnie z wieloletnią tradycją, zorganizuje EUROPE DIRECT Rzeszów działający przy Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania.

Maj to miesiąc ważny w historii Europy: 1 maja będziemy obchodzić 18. rocznicę przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, a 9 maja Dzień Europy, ustanowiony na pamiątkę wystąpienia Roberta Schumana, który w 1950 roku nakreślił idee stanowiące podstawy jednoczenia kontynentu europejskiego.

W tym roku przedsięwzięcie będzie organizowane wspólnie z Urzędem Miasta Rzeszowa i pod honorowym patronatem Prezydenta Konrada Fijołka oraz Poseł do Parlamentu Europejskiego Elżbietą Łukacijewską.

Naszą intencją przy realizacji przedsięwzięcia jest – tak jak dotychczas, nieprzerwanie, od wielu lat – zwiększenie świadomości odnośnie znaczenia Unii Europejskiej oraz utrwalenia zwyczaju wspólnego świętowania, razem z mieszkańcami innych państw europejskich – wskazuje dr Sylwia K. Mazur, kierownik Punktu EUROPE DIRECT Rzeszów.

W ramach Obchodów zorganizujemy w dniu 7 maja Europejską Grę Miejską w Rzeszowie, która będzie przedsięwzięciem realizowanym we wszystkich regionach Polski pod auspicjami Komisji Europejskiej – podkreśla mgr Dominik Łazarz z Punktu EUROPE DIRECT Rzeszów.

Gra Miejska będzie polegała na wypełnianiu przez uczestników w grupach maksymalnie 3 osobowych testu na poszczególnych stacjach. Początek i pierwszy punkt będzie zlokalizowany w siedzibie EUROPE DIRECT Rzeszów, czyli Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie (start o godz. 10). Tam też będzie uroczyste rozpoczęcie gry. Drugi punkt będzie ulokowany w rzeszowskim biurze Poseł do Parlamentu Europejskiego Elżbiety Łukacijewskiej. A trzeci i ostatni w Podziemnej Trasie Turystycznej na rzeszowskim Rynku. Tam też odbędzie się uroczyste zakończenie i wręczenie nagród laureatom.

Każdy z uczestników otrzyma upominki od organizatorów. Zwycięska drużyna pojedzie na wycieczkę do Parlamentu Europejskiego na zaproszenie Poseł do Parlamentu Europejskiego Elżbiety Łukacijewskiej – informuje dr Sylwia Banaś-Mazur z Punktu EUROPE DIRECT Rzeszów.

W grze mogą brać udział osoby pełnoletnie, a zgłoszenia można przesyłać na adres e-mail: europedirect-rzeszow@wsiz.edu.pl, w treści wiadomości wpisując imię i nazwisko uczestników, rok urodzenia oraz mail i telefon kontaktowy do lidera grupy. Rekrutacja trwa do 5 maja włącznie. Maksymalnie w grze weźmie udział 20 grup.

Zapoznaj się z REGULAMINEM.

Drugim elementem „Podkarpackich Obchodów Dnia Europy w Rzeszowie” będzie odśpiewanie hymnu UE wspólnie z ukraińskimi uchodźcami przebywającymi w Rzeszowie wraz z poczęstunkiem tortem w barwach UE. Wydarzenie planowane jest na 9 maja na godz. 10.00 w Sali Senatu WSIiZ w Rzeszowie. Jednym ze współorganizatorów tego przedsięwzięcia będzie Szkoła Podstawowa Nr 25 im. Prymasa Tysiąclecia w Rzeszowie.