Komisja oferuje młodym ludziom 35,500 bezpłatnych biletów DiscoverEU

Począwszy od tego lata tysiące młodych ludzi będzie ponownie podróżować pociągiem po Europie bezpłatnie dzięki najnowszemu zaproszeniu do składania wniosków w ramach programu DiscoverEU. Dziś o godz. 12.00 czasu środkowoeuropejskiego podczas Europejskiego Tygodnia Młodzieży Komisja rozpoczęła ostatnią rundę zgłoszeniową DiscoverEU. Zakończy się we wtorek 30 kwietnia o godz. 12.00 czasu środkowoeuropejskiego.

Łącznie dostępnych jest 35,500 biletów. Aby to zrobić, młodzi ludzie urodzeni w okresie od 1 lipca 2005 r. do 30 czerwca 2006 r. mogą zadać quiz zawierający pięć pytań na temat UE i jedno dodatkowe pytanie na Europejskim Portalu Młodzieżowym. Od 1 lipca 2024 r. do 30 września 2025 r. laureaci otrzymają bezpłatny bilet kolejowy na podróż po Europie na okres do 30 dni.

Zaproszenie jest otwarte dla wnioskodawców z Unii Europejskiej i państw stowarzyszonych z programem Erasmus+, w tym Islandii, Liechtensteinu, Macedonii Północnej, Norwegii, Serbii i Turcji. Posiadacze biletów mogą planować własne trasy lub być inspirowane istniejącymi trasami. Mogą na przykład odkryć uruchomioną w ubiegłym roku trasę, która koncentruje się na miastach i miejscach, dzięki którym Unia Europejska staje się piękna, zrównoważona i inkluzywna, zgodnie z zasadami nowego europejskiego Bauhausu.

Uczestnicy mogą również skorzystać ze Szlaku Kultury DiscoverEU – inicjatywy Europejskiego Roku Młodzieży 2022, która łączy różne ośrodki kultury, w tym architekturę, muzykę, sztukę piękną, teatr, modę i wzornictwo. Uczestnicy mogą odwiedzić Europejskie Stolice Kultury, które znajdują się na liście światowego dziedzictwa UNESCO, obiekty opatrzone znakiem dziedzictwa europejskiego lub nagrody Access City, które są miastami, które wyszły poza nią, aby stały się bardziej dostępne dla wszystkich.

DiscoverEU to znacznie więcej niż tylko bilet. Uczestnicy otrzymają również kartę zniżkową z ponad 40,000 możliwościami zniżek w zakresie transportu publicznego, kultury, zakwaterowania, wyżywienia, sportu i innych usług w kwalifikujących się krajach. Ponadto agencje narodowe programu Erasmus+ organizują spotkania informacyjne poprzedzające wyjazd, a agencje narodowe we wszystkich krajach uczestniczących w programie Erasmus+ przygotowują meetupy DiscoverEU, które trwają od jednego do trzech dni.

Włączenie społeczne jest jednym z głównych priorytetów programu Erasmus+, w związku z czym uczestnicy z niepełnosprawnościami lub z problemami zdrowotnymi otrzymują wsparcie podczas podróży. Od października 2022 r. agencje narodowe programu Erasmus+ realizują działanie na rzecz włączenia DiscoverEU, które umożliwia grupom młodych ludzi o mniejszych szansach ubieganie się o dotację. Działanie to zapewnia uczestnikom dodatkowe wsparcie, takie jak możliwość podróżowania z osobą towarzyszącą. Od czasu pierwszego zaproszenia do składania wniosków w październiku 2022 r. agencje narodowe programu Erasmus+ przyznały ponad 250 projektów, a w tym roku mają miejsce dwa zaproszenia do składania wniosków w ramach działania na rzecz włączenia społecznego.

Podczas gdy inicjatywa DiscoverEU zachęca do zrównoważonego podróżowania koleją, dostępne są specjalne rozwiązania dla młodych ludzi z regionów najbardziej oddalonych, okręgów i terytoriów zamorskich, obszarów oddalonych i wysp.

Kontekst ogólny

W czerwcu 2018 r. Komisja uruchomiła inicjatywę DiscoverEU w następstwie działania przygotowawczego Parlamentu Europejskiego. Jest ona włączona do programu Erasmus+ na lata 2021–2027.

Od 2018 r. ponad 1 mln kandydatów zgłosiło się o 284,000 dostępnych biletów na podróż. Według ostatniego badania przeprowadzonego po podróży 72 % kandydatów zadeklarowało, że jest to pierwsza podróż pociągiem z kraju zamieszkania. Wielu z nich po raz pierwszy podróżowało bez rodziców lub towarzyszących im dorosłych, a większość z nich wskazała na większe poczucie niepodległości. Ponad dwie trzecie respondentów stwierdziło, że bez DiscoverEU nie byłoby w stanie sfinansować swoich biletów.

Doświadczenie DiscoverEU umożliwiło młodym ludziom lepsze zrozumienie innych kultur i historii europejskiej oraz poprawiło ich znajomość języków obcych. Uczestnicy mogą zostać ambasadorami DiscoverEU, aby promować tę inicjatywę. Oficjalna grupa #DiscoverEU liczy ponad 96,000 członków, a młodzi podróżni mogą ze sobą kontaktować się, aby dzielić się doświadczeniami i wskazówkami.

Aby zgłosić się do udziału w konkursie, kwalifikujący się kandydaci muszą wypełnić quiz wielokrotnego wyboru sprawdzający ich ogólną wiedzę o Unii Europejskiej oraz inicjatywach unijnych skierowanych do młodych ludzi. Komisja dokona rankingu wnioskodawców na podstawie ich odpowiedzi. Komisja zaoferuje bilety osobom ubiegającym się o wizę zgodnie z ich rankingiem do limitu dostępnych biletów.

Więcej Informacji

Inicjatywa DiscoverEU

Europejski Portal Młodzieży