Komisja proponuje przedłużenie o rok korzyści handlowych dla Ukrainy

Komisja zaproponowała dziś przedłużenie o kolejny rok zawieszenia ceł przywozowych, kontyngentów i środków ochrony handlu w odniesieniu do ukraińskiego eksportu do Unii Europejskiej, znanych jako autonomiczne środki handlowe. W ten sposób UE w dalszym ciągu udziela niesłabnącego wsparcia ukraińskiej gospodarce i pomaga złagodzić trudną sytuację ukraińskich producentów i eksporterów spowodowaną niczym niesprowokowaną i nieuzasadnioną agresją wojskową Rosji.

Głównym celem autonomicznych środków handlowych jest wspieranie Ukrainy, ale także rozwianie obaw o przemysł UE. W tym celu oraz z uwagi na znaczny wzrost importu niektórych produktów rolnych z Ukrainy do UE w 2022 r. odnowione autonomiczne środki handlowe zawierają przyspieszony mechanizm ochronny, który w razie potrzeby ma chronić rynek unijny.

Dalsze działania

Wniosek zostanie następnie rozpatrzony przez Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej z myślą o zapewnieniu płynnego przejścia z obecnego systemu autonomicznych środków handlowych na nowy.

Kontekst

Obowiązujące od 4 czerwca 2022 r. autonomiczne środki handlowe mają pozytywny wpływ na handel Ukrainy z UE. Środki te, podobnie jak korytarze solidarnościowe, zagwarantowały, że przepływy handlowe z Ukrainy do UE utrzymały się w 2022 r. na wyjątkowo stabilnym poziomie pomimo zakłóceń spowodowanych wojną i ogólnej tendencji polegającej na znacznym spadku całego handlu Ukrainy.

Autonomiczne środki handlowe, które mają jednostronny i tymczasowy charakter, znacznie rozszerzają zakres liberalizacji ceł w ramach pogłębionej i kompleksowej strefy wolnego handlu między UE a Ukrainą (DCFTA), ponieważ powodują zawieszenie wszystkich zaległych należności celnych i kontyngentów, a także ceł antydumpingowych i środków ochronnych obowiązujących względem ukraińskiego importu w tym trudnym dla Ukrainy okresie.

Więcej informacji

Odnowione autonomiczne środki handlowe – rozporządzenie

Monitorowanie importu z Ukrainy objętego środkami liberalizacji handlu

Stosunki handlowe UE z Ukrainą

Solidarność UE z Ukrainą – podejmowane działania