Miliardy dla małych i średnich firm

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) podpisał z Europejskim Funduszem Inwestycyjnym (EFI) umowę dotyczącą dodatkowych środków na wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Dzięki tej umowie z unijnego programu COSME wartość zabezpieczonych kredytów dla MŚP może sięgnąć łącznie 10,5 miliarda zł. Od początku działania programu pula dostępnych środków wzrosła już 10-krotnie: z pierwotnego poziomu 800 mln zł do 8,4 mld zł.

Zwiększenie puli środków w programie COSME jest wynikiem podpisanej przez BGK i EFI umowy, która podwyższyła dostępny limit gwarancyjny do 8,4 mld zł. Umowa jest zabezpieczona przez Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS), finansowy filar Planu Inwestycyjnego dla Europy.

Włodzimierz Kocon, wiceprezes zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego, mówi: – Bank Gospodarstwa Krajowego we współpracy z sektorem bankowym kreuje rozwiązania, dając szansę przedsiębiorczym, przede wszystkim tym, którym trudno jest uzyskać kredyt. Gwarancje COSME to bardzo ważny program, który pozwala jeszcze lepiej rozwijać się polskiej gospodarce. Przez prawie cztery lata trwania programu udzieliliśmy ponad 25 tys. gwarancji dla 22 tys. przedsiębiorców na łączną kwotę ponad 4,4 mld zł. Dlatego ogromnie mnie cieszy, że dzięki podpisanej umowie z EFI, mamy aż 8,4 mld zł na gwarancje dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorców. Dzięki tym pieniądzom możemy zagwarantować aż 10,5 mld zł kredytów.

Alessandro Tappi, dyrektor finansowy EFI, dodał: „Wspieranie rozwoju MŚP stanowi podstawę działalności Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego. Cieszymy się ze współpracy z Komisją Europejską i BGK nad organizacją finansowania mniejszych firm w Polsce i towarzyszeniem im w ich rozwoju. Program COSME okazał się bardzo skutecznym systemem gwarancji, a podniesienie jego limitu jest dowodem na wysokie zapotrzebowanie w polskiej gospodarce na ten rodzaj finansowania.”

Thierry Breton, europejski komisarz ds. rynku wewnętrznego, stwierdził: „Biorąc pod uwagę popyt na kredyty w ostatnich czterech latach, jest oczywiste, że współpraca pomiędzy BGK i Europejskim Funduszem Inwestycyjnym w ramach programu COSME okazała się być wielkim sukcesem. Już około 22 tys. małych firm w Polsce skorzystało z lepszego dostępu do finansowania w celu założenia i rozwijania swojej działalności. Dzięki uzgodnionej dziś dodatkowej zachęcie jeszcze więcej polskich MŚP odczuje skutki unijnego wsparcia.

BGK jako pierwszy bank w Europie podpisał umowę COSME z EFI w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS) w 2015 r.

Gwarancje pozwolą zabezpieczyć kredyty o wartości aż 10,5 mld zł, a podpisanie umowy oznacza również, że mikro-, małe i średnie firmy będą mogły o rok dłużej, tj. do końca października 2021 roku, korzystać z programu, który ułatwia uzyskanie kredytów na rozwój i działalność bieżącą. Łączna wartość kredytów zabezpieczonych dotychczas gwarancjami COSME wyniosła 5,5 mld zł.

Gdzie po gwarancje

Gwarancje z programu COSME oferuje 11 banków współpracujących z BGK: Alior Bank S.A., BOŚ S.A., Bank Pekao S.A., ING Bank Śląski S.A., mBank S.A., PKO Bank Polski S.A., Nest Bank S.A., Santander Bank Polska S.A., banki spółdzielcze, tj. Bank Spółdzielczy w Brodnicy, SGB-Bank S.A. oraz Grupa BPS i zrzeszone z nimi banki spółdzielcze.

Gwarancja COSME udzielana jest z programu COSME oraz Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych ustanowionego na mocy Planu Inwestycyjnego dla Europy. EFIS pozwala EBI i EFI na finansowanie większej liczby często bardziej ryzykownych przedsięwzięć oraz zapewnia MŚP lepszy dostęp do finansowania. Proces wdrażania gwarancji COSME wspiera Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej.

Uwagi dla redakcji:

Bank Gospodarstwa Krajowego to państwowy bank rozwoju – jedyna taka instytucja w Polsce. Bank aktywnie wspiera rozwój społeczno-gospodarczy kraju. Realizując strategiczne projekty rozwojowe, finansuje m.in. największe inwestycje infrastrukturalne, zwiększa dostęp Polaków do mieszkań oraz pobudza przedsiębiorczość polskich firm w kraju i za granicą. Jest inwestorem w funduszach, których aktywami zarządza Polski Fundusz Rozwoju. Pracownicy banku mają wysokie kompetencje w realizacji projektów służących rozwojowi kraju. Dbając o zrównoważony rozwój kraju, bank jest obecny w każdym regionie Polski. W 2018 r. rozpoczął ekspansję, otwierając przedstawicielstwa zagraniczne – pierwsze z nich uruchomił w Brukseli. BGK ma unikalne doświadczenie w finansowaniu, inwestowaniu, udzielaniu poręczeń i gwarancji oraz dystrybucji funduszy unijnych. Odgrywa znaczącą rolę w realizacji Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, która jest kluczowym dokumentem w polityce gospodarczej Polski. Podstawą działalności BGK jest odpowiedzialny, etyczny i zrównoważony biznes, dlatego bank podejmuje szereg inicjatyw promujących przedsiębiorczość, innowacje, ekologię i uczciwe traktowanie pracowników, partnerów i klientów.

Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI) jest częścią grupy Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Jego główną misją jest wspieranie europejskich mikro-, małych oraz średnich przedsiębiorstw poprzez udzielanie im pomocy w dostępie do finansowania. EFI projektuje i rozwija zarówno kapitał wzrostu, jak i wysokiego ryzyka, gwarancje i instrumenty mikrofinansowe, które są wyraźnie nakierowane na ten segment rynku. W tej roli EFI realizuje cele Unii Europejskiej związane ze wspieraniem innowacyjności, badań i rozwoju, przedsiębiorczości, wzrostu oraz zatrudnienia.

Informacje o planie inwestycyjnym dla Europy

Plan inwestycyjny dla Europy, czyli plan Junckera, został wprowadzony w listopadzie 2014 roku w celu odwrócenia tendencji spadkowych w zakresie poziomu inwestycji oraz wprowadzenia Europy na drogę do ożywienia gospodarczego. Zastosowane w nim innowacyjne podejście oparte na wykorzystaniu gwarancji budżetowej Unii Europejskiej udzielonej Grupie EBI umożliwiło – i nadal umożliwia – uruchomienie znacznych środków sektora publicznego i prywatnego na inwestycje w strategicznych sektorach europejskiej gospodarki. Plan Junckera umożliwił już wygenerowanie inwestycji o wartości ponad 450 mld EUR, w tym 21,2 mld EUR w Polsce, i zapewnił wsparcie dla ponad miliona przedsiębiorstw typu start-up i MŚP w całej Europie. Najnowsze dane EFIS z podziałem na sektory i kraje można znaleźć tutaj lub w dziale Najczęściej zadawane pytania