Na WSIiZ eksperci debatowali o przyszłości UE

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie była gospodarzem debaty pt. „Co dalej Unio?”, w której wzięło udział blisko 150 osób z całego Podkarpacia.  Podczas spotkania podsumowano mijający rok w Unii z perspektywy Polski i województwa podkarpackiego oraz przedstawiono potencjalne scenariusze dalszej integracji z uwzględnieniem Brexitu.

W debacie udział wzięli: prof. Agata Jurkowska-Gomułka, Prorektor ds. Nauki WSIiZ, ekspert ds. prawa UE, Elżbieta Łukacijewska, Poseł do Parlamentu Europejskiego oraz Piotr Maciej Kaczyński, ekspert Team Europe Komisji Europejskiej. Spotkanie poprowadził Dominik Łazarz, wicedyrektor Centrum Dokumentacji Europejskiej w Rzeszowie. 

Tematem przewodnim spotkania było podsumowanie polskiej obecności w Unii Europejskiej w 2018 roku ze szczególnym uwzględnieniem Województwa Podkarpackiego. Debata stanowiła także lokalną dyskusję dotyczącą kształtu i przyszłości Unii zainicjowaną przez przewodniczącego Komisji Europejskiej Jean-Claude Junckera – informuje Sylwia K. Mazur z Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct – Rzeszów.

Podczas spotkania poruszano tematy oscylujące wokół m.in.: pozycji  Polski w Unii Europejskiej w kontekście uruchomienia procedury dotyczącej praworządności, wyzwań stojących przez Wspólnotą w odniesieniu do rosnących postaw nacjonalistycznych w krajach UE oraz skutków Brexitu, a także wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2019 roku. 

Na zakończenie spotkania zaprezentowano pokaz mody inspirowanej motywami z flag państw członkowskich UE i różnorodnością Europy, przygotowany przez Zespół Szkół Innowacyjnych w Jarosławiu pod kierunkiem Lucyny Czai i Zofii Paluch. 

W spotkaniu wzięło udział blisko 150 osób, głównie młodzieży ze szkół średnich Podkarpacia m.in. Rzeszowa, Jarosławia, Strzyżowa czy Łańcuta, jak również przedstawiciele władz samorządowych i wojewódzkich m.in. Michał Delikat reprezentujący Wojewodę Podkarpacką Ewę Leniart oraz Wiesław Buż, wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa. 

Spotkanie zorganizowane zostało przez Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Rzeszów działający w ramach sieci Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego przy Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie we współpracy z Regionalnym Punktem Informacyjnym Eurodesk Polska w Rzeszowie oraz Centrum Dokumentacji Europejskiej w Rzeszowie.