Nowe fundusze na ochronę 370 mln dzieci rocznie przed polio pomogą raz na zawsze uwolnić świat od tej choroby

Komisja Europejska, Europejski Bank Inwestycyjny oraz Fundacja Billa i Melindy Gatesów zapowiedziały dziś, że podejmą dalszą współpracę finansową w celu rozwiązania najważniejszych problemów zdrowotnych na świecie. Środki zostaną przeznaczone na wyeliminowanie polio oraz zapewnienie potrzebującym dostępu do innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie zdrowia. Światowa Organizacja Zdrowia i UNICEF jako partnerzy projektu rozdysponują zasoby potrzebne do wyeliminowania polio, usprawnienia dystrybucji innych szczepień dziecięcych oraz do ulepszenia systemów opieki zdrowotnej, aby umożliwić skuteczniejsze reagowanie na nowe zagrożenia dla zdrowia.

Pakiet finansowy w przewidywanej wysokości 1,1 mld euro ma zapewnić fundusze na eradykację konkretnej choroby ludzi, co dotychczas w historii udało się przeprowadzić tylko raz, jak również na rozwiązanie problemów zdrowotnych i rozwojowych najbardziej potrzebujących grup ludzi na świecie, które nie mają takiego samego jak inne grupy dostępu do usług opieki zdrowotnej ani do innowacji.

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen oświadczyła: Zamierzamy zmieść polio z powierzchni Ziemi. Komisja Europejska, EBI oraz Fundacja Billa i Melindy Gatesów współpracują ze sobą na ostatniej prostej. Z naszej unijnej strategii inwestycyjnej Global Gateway przeznaczymy 1 mld euro na inwestycje w ulepszenie systemów opieki zdrowotnej na całym świecie, jak również w produkcję i podawanie szczepionek i leków lokalnie, tam gdzie jest to najbardziej potrzebne. Współpraca w skali światowej pomogła nam położyć kres pandemii COVID-19. Teraz pomoże nam unicestwić polio.

Ta współpraca oznacza znaczny wzrost nakładów na ochronę zdrowia i rozwój społeczny na świecie z Europejskiego Funduszu na rzecz Zrównoważonego Rozwoju Plus (EFZR+) Komisji Europejskiej. Finansowanie uzupełniające ma zapewnić Fundacja Billa i Melindy Gatesów, co zmaksymalizuje wpływ każdego euro wydanego przez UE i Europejski Bank Inwestycyjny.

Dzisiaj wspólnymi siłami kończymy ostatni rozdział w historii walki z polio. Europejski Bank Inwestycyjny odgrywa swoją rolę w wyjątkowym projekcie współpracy z partnerami zajmującymi się dobroczynnością i zdrowiem, przeznaczając 500 mln euro na inwestycje wspierające globalną inicjatywę na rzecz eradykacji polio. Inicjatywa ta będzie kamieniem milowym na rzecz immunizacji i opieki zdrowotnej, zapewniając każdemu dziecku, niezależnie od jego sytuacji, ochronę przed polio, powiedział Werner Hoyer, prezes Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

Aby zapewnić szybkie postępy w zwalczaniu dzikiego szczepu wirusa polio, partnerzy mają przekazać 500 mln euro w formie płatności na globalną inicjatywę na rzecz eradykacji polio, a konkretnie na rzecz Światowej Organizacji Zdrowia i UNICEF-u. Środki te zostaną przeznaczone na zaszczepienie przeciwko polio prawie 370 mln dzieci rocznie, zapewnienie dzieciom niezbędnych usług zdrowotnych oprócz szczepień na polio, w tym szczepień na odrę i innych rutynowych szczepień, jak również na ulepszanie systemów opieki zdrowotnej, aby lepiej przygotować je do reagowania na nowe zagrożenia, tak jak to miało miejsce w przypadku wykorzystania programu polio w walce z COVID-19, wirusem Ebola i innymi chorobami. Obecnie dziki szczep wirusa polio występuje endemicznie tylko w dwóch krajach – Pakistanie i Afganistanie – a 80 proc. przypadków występowania wirusa w jego wariantach dotyczy zaledwie czterech regionów.

Dzięki innowacjom medycznym już wcześniej udało się uwolnić świat od jednej choroby – ospy prawdziwej. W tej chwili niewiele brakuje nam do wyeliminowania kolejnej – dzikiego wirusa polio. Zobowiązuję się zadbać o to, by żadne dziecko na świecie nie musiało stawiać czoła tej straszliwej chorobie. Jestem również przekonany, że wyeliminujemy polio raz na zawsze i zwiększymy dostępność innowacji w dziedzinie zdrowia dla wszystkich, zwłaszcza dla mieszkańców krajów najuboższych, powiedział Bill Gates, współprzewodniczący Fundacji Billa i Melindy Gatesów.

Kolejne 500 mln euro ma zostać przeznaczone na zwiększenie zdolności innowacyjnych systemów opieki zdrowotnej w krajach o niskim i średnim dochodzie. Obejmuje to nowe fundusze na inicjatywy, które wspiera Komisja Europejska, takie jak działania na rzecz ulepszenia dostępu do innowacji w dziedzinie zdrowia (np. szczepionek i środków terapeutycznych opartych na mRNA) dla mieszkańców krajów o niskim i średnim dochodzie, w ramach europejskiego planu inwestycyjnego dla świata, Global Gateway. Na zbliżającym się Forum Global Gateway (25–26 października) politycy i partnerzy z całego świata omówią inne inwestycje w zdrowie na świecie.

Dzięki wiodącej roli i współpracy Komisji Europejskiej i Europejskiego Banku Inwestycyjnego szczepionki, leki i inne innowacje ratujące ludzkie życie powinny dotrzeć do osób najbardziej potrzebujących, co sprawi, że społeczności na całym świecie będą zdrowsze. Dobrze wiemy, że kiedy społeczność jest zdrowa, gospodarka się rozwija, powiedziała Melinda French Gates, współprzewodnicząca Fundacji Billa i Melindy Gatesów.

Dotarcie do dzieci niezaszczepionych lub w niewystarczającym stopniu zaszczepionych, które zamieszkują w najbardziej odległych i niedostępnych miejscach, ma zasadnicze znaczenie dla zakończenia projektu eradykacji polio, powiedział dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, dyrektor generalny WHO. Te nowe fundusze pomogą nam nie tylko uwolnić świat od polio, lecz także stworzyć bardziej zrównoważone i odporne systemy opieki zdrowotnej, które ochronią te same dzieci i społeczności zagrożone polio przed wieloma innymi zagrożeniami dla zdrowia, z jakimi się borykają.

Eradykacja polio jest w zasięgu ręki, ale postępy są niepewne i musimy nadal działać z wielką skutecznością i precyzją, powiedziała dyrektor wykonawcza UNICEF-u Catherine Russell. Nowe fundusze pomogą zagwarantować, że wszystkie dzieci zostaną zaszczepione w celu wyeliminowania polio, przy jednoczesnym ulepszeniu systemów opieki zdrowotnej na poziomie społeczności lokalnych. Żadne dziecko nie powinno cierpieć na chorobę, której można łatwo zapobiec.

Konkretne kwoty mają obejmować:

  • 500 mln euro nowych funduszy na globalną inicjatywę na rzecz eradykacji polio
  • 500 mln euro na inwestycje i dotacje na większy dostęp do innowacji w dziedzinie zdrowia, ulepszenie systemów opieki zdrowotnej i przygotowanie się na pandemie w przyszłości: Fundacja Billa i Melindy Gatesów planuje zapewnić 250 mln euro w formie dotacji i inwestycji jako uzupełnienie 250 mln euro w inwestycjach dokonanych przez Europejski Bank Inwestycyjny i gwarantowanych przez Europejski Fundusz na rzecz Zrównoważonego Rozwoju plus
  • kwotą 80 mln euro dotacji na pomoc techniczną Fundacja Billa i Melindy Gatesów planuje uzupełnić 40 mln euro dotacji z Komisji Europejskiej na zapewnienie pomocy technicznej i pełne wykorzystanie potencjału globalnych programów zdrowotnych.

Ogłoszone dziś partnerstwo opiera się na dotychczasowej współpracy Fundacji Billa i Melindy Gatesów z Komisją Europejską i krajami UE. Do wcześniejszych projektów należy pakiet pomocowy o wartości 100 mln euro na utworzenie Afrykańskiej Agencji Leków oraz krajowych agencji regulacyjnych ds. leków lub inicjatyw regionalnych w Afryce, na utworzenie platformy diagnostyki zdrowotnej na rzecz Afryki, która wspiera partnerów afrykańskich w zwiększaniu dostępu do badań laboratoryjnych i zmniejszaniu ich kosztów, a także na koordynację inicjatyw zdrowotnych, takich jak COVAX, globalny projekt mający na celu szybsze opracowywanie, produkcję i sprawiedliwe udostępnianie testów, leków i szczepionek na COVID-19.

***

Fundacja Billa i Melindy Gatesów

Kierując się przekonaniem, że każde życie ludzkie ma taką samą wartość, Fundacja Billa i Melindy Gatesów działa na rzecz tego, aby wszyscy ludzie mogli żyć w zdrowiu i wieść produktywne życie. W krajach rozwijających się jej działania są ukierunkowane na poprawę stanu zdrowia obywateli oraz zwalczanie głodu i skrajnego ubóstwa. W Stanach Zjednoczonych jej celem jest zapewnienie wszystkim ludziom – zwłaszcza tym, którzy dysponują najmniejszymi zasobami – dostępu do możliwości, których potrzebują, aby odnieść sukces w szkole i życiu. Fundacją z siedzibą w Seattle w stanie Waszyngton zarządza dyrektor generalny Mark Suzman pod kierownictwem przewodniczących Billa Gatesa i Melindy French Gates oraz rady nadzorczej.

Kontakty z mediami: media@gatesfoundation.org

Komisja Europejska

Komisja pomaga kształtować ogólną strategię UE, proponuje nowe akty prawne i kierunki polityki UE, monitoruje ich wdrażanie i zarządza budżetem UE. Odgrywa również znaczącą rolę we wspieraniu rozwoju międzynarodowego. W 2021 r. Komisja Europejska zainaugurowała Global Gateway, europejską strategię inwestycyjną na rzecz całego świata. Strategia Global Gateway to oferta UE dla krajów partnerskich wspierająca ich trwały wzrost, transformację ekologiczną i cyfrową oraz rozwój i dobrostan społeczności. Celem Global Gateway jest zgromadzenie 300 mld euro na inwestycje na całym świecie w latach 2021–2027. Środki te mają pochodzić z dotacji, kredytów i gwarancji preferencyjnych ograniczających ryzyko dla inwestycji sektora prywatnego. Global Gateway inwestuje w szeroki zakres projektów, od infrastruktury twardej po programy zdrowotne, zgodnie ze strategią UE w dziedzinie zdrowia na świecie.

Globalna inicjatywa na rzecz eradykacji polio

Globalna inicjatywa na rzecz eradykacji polio (Global Polio Eradication Initiative – GPEI) to partnerstwo publiczno-prywatne z udziałem rządów krajowych, WHO, Rotary International, amerykańskiego centrum kontroli chorób (CDC), UNICEF-u, Fundacji Billa i Melindy Gatesów oraz Gavi, Sojuszu na rzecz Szczepionek.  Inicjatywa powstała w 1988 r. Od tamtej pory pomogła zapobiec ponad 20 mln przypadkom paraliżu oraz zapobiegła ponad 1,5 mln zgonów wśród dzieci. Zredukowała częstotliwość występowania dzikiego szczepu wirusa polio o 99 proc., z ponad 350 tys. przypadków w ponad 125 krajach, w których choroba występowała endemicznie, do siedmiu przypadków w dwóch krajach, w których choroba występuje endemicznie, w 2023 r.  Więcej informacji można znaleźć na stronie www.polioeradication.org