Nowy europejski Bauhaus: zgłoszenia do edycji Nagrody NEB w 2024 r.

Od dziś Komisja otwiera wnioski o nagrody nowego europejskiego Bauhausu (NEB) w 2024 r. Po otrzymaniu łącznie ponad 4500 zgłoszeń w poprzednich edycjach nagrody NEB 2024 otrzymają w tym roku 20 wzorcowych innowacyjnych projektów i koncepcji, które odzwierciedlają zrównoważony rozwój, estetyka i inkluzywność. Po raz pierwszy w tym roku, oprócz państw członkowskich UE i Bałkanów Zachodnich, z zadowoleniem przyjmiemy wnioski dotyczące projektów i koncepcji na Ukrainie. Nagroda „Specjalne uznanie dla wysiłków na rzecz odbudowy i odbudowy Ukrainy” pozwoli na uznanie projektów i koncepcji przyczyniających się do odbudowy i odbudowy Ukrainy zgodnie z wartościami nowego europejskiego Bauhausu. Kolejnym nowym elementem w tym roku jest skupienie się na projektach i koncepcjach z regionów UE borykających się z problemami społeczno-gospodarczymi lub wyzwaniami związanymi z dwojaką transformacją – cyfrową i ekologiczną.

Nagradzanie zrównoważonego rozwoju, estetyki i włączenia społecznego

Nagrody w 2024 r. wyróżnią istniejące projekty, a także koncepcje opracowane przez młodych talentów w czterech kategoriach:

  • Powrót do natury;
  • Odzyskanie poczucia przynależności;
  • Nadanie priorytetu miejscom i ludziom, którzy tego najbardziej potrzebują,
  • Kształtowanie ekosystemu przemysłowego o obiegu zamkniętym i wspieranie myślenia opartego na cyklu życia.

W każdej z czterech kategorii będą obecne dwa równoległe wątki konkursu:

  • Konkurencja A: „Mistrzowie Nowego Europejskiego Bauhausu” – konkurencja ukierunkowana na już opracowane i ukończone projekty, w których uzyskano wyraźne, pozytywne rezultaty,
  • Konkurencja B: „Wschodzące Gwiazdy nowego europejskiego Bauhausu” będą poświęcone koncepcjom przedstawianym przez młodych talentów w wieku 30 lat lub młodszych. Zgłaszane koncepcje mogą znajdować się na różnych etapach rozwoju, począwszy od pomysłu wraz z konkretnym planem po etap prototypu.

Nagrody w 2024 r. zostaną przyznane 20 zwycięzcom, którzy otrzymają nagrody o wartości do 30,000 EUR, a także pakiet komunikacyjny, który pomoże im w dalszym rozwijaniu i promowaniu ich projektów i koncepcji. Zostaną one ogłoszone podczas festiwalu nowego europejskiego Bauhausu, który odbędziesię w Brukseli w dniach 17–21 kwietnia, podczas ceremonii wręczenia nagród zorganizowanej przez Komisję. Festiwal zgromadzi osoby z różnych środowisk w ramach różnych warsztatów, działań i wydarzeń satelitarnych, aby omówić i kształtować naszą przyszłość. Zaproszenie do składania wniosków dotyczących wydarzeń satelitarnych jest nadal otwarte do 31 grudnia 2023 r.

Zgłoszenia

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 10 listopada 2023 r. o godz. 19:00 czasu środkowoeuropejskiego. Wnioskodawcy ze wszystkich narodowości i pochodzenia kwalifikują się, jeżeli ich koncepcje i projekty są realizowane w UE, na Bałkanach Zachodnich lub na Ukrainie. Wnioski należy składać za pośrednictwem oficjalnej platformy nagród nowego europejskiego Bauhausu.

Wszystkie szczegóły dotyczące procesu składania wniosków znajdują się w przewodniku dla wnioskodawców dostępnym we wszystkich językach UE, Bałkanów Zachodnich i w języku ukraińskim.

Kontekst ogólny

Nowy europejski Bauhaus to kreatywna i interdyscyplinarna inicjatywa, która łączy Europejski Zielony Ład z naszymi przestrzeniami życiowymi i doświadczeniami. Inicjatywa ta zachęca wszystkich do przeformułowania naszej przyszłości i uczynienia jej bardziej zrównoważoną, piękną i sprzyjającą włączeniu społecznemu, promując pozytywne i inkluzywne doświadczenia dla wszystkich.

Nowy europejski Bauhaus, zainicjowany przez przewodniczącą Ursulę von der Leyen w orędziu o stanie Unii z 2020 r., został opracowany wspólnie z tysiącami osób i organizacji w całej Europie i poza nią.

Więcej Informacji

Platforma Nagrody Nowego Europejskiego Bauhausu

Przewodnik dla kandydatów we wszystkich językach UE, Bałkanów Zachodnich i języku ukraińskim

Festiwal nowego europejskiego Bauhausu

Strona internetowa nowego europejskiego Bauhausu

Komunikat Komisji w sprawie nowego europejskiego Bauhausu