Przestrzeń kosmiczna: europejski system nawigacji satelitarnej Galileo dociera już do miliarda użytkowników smartfonów

10 września br. europejski system nawigacji satelitarnej Galileo dotarł do miliarda użytkowników smartfonów na całym świecie Wydarzenie to zbiega się z 15. rocznicą utworzenia Agencji Europejskiego GNSS (GSA) – kluczowego partnera Komisji przy obsłudze Galileo.

Przed specjalną imprezą w siedzibie głównej GSA w Pradze Elżbieta Bieńkowska, komisarz do spraw rynku wewnętrznego, przemysłu, przedsiębiorczości i MŚP, stwierdziła: Galileo zapewnia obecnie wysokiej jakości usługi w zakresie określania czasu i nawigacji miliardowi użytkowników smartfonów na całym świecie. Było to możliwe dzięki prawdziwie europejskim wysiłkom przy budowie najdokładniejszego systemu nawigacji na świecie, wraz ze wsparciem i zaangażowaniem GSA. Jestem przekonana, że nasz przemysł kosmiczny nadal będzie się rozwijał dzięki pracom, pomysłom i inwestycjom w ramach nowego unijnego programu kosmicznego.

Od grudnia 2016 r. Galileo oferuje tzw. „usługi początkowe”, które już teraz poprawiają codzienne życie obywateli i przedsiębiorstw dzięki dokładnym sygnałom pozycjonowania, nawigacji i określania czasu.
Obecnie 95 proc. przedsiębiorstw produkujących chipy do smartfonów na potrzeby nawigacji satelitarnej produkuje chipy, które umożliwiają korzystanie z Galileo. Cel pośredni dotyczący 1 mld użytkowników opiera się na liczbie smartfonów korzystających z Galileo sprzedanych na całym świecie. Faktyczna liczba użytkowników systemu Galileo jest większa. W Europie wszystkie nowe modele samochodów dopuszczone na rynek są wyposażone w system eCall, który wykorzystuje Galileo do przekazywania służbom ratowniczym informacji o lokalizacji pojazdu. Od tego roku system Galileo jest zintegrowany z tachografami cyfrowymi ciężarówek – urządzeniami rejestrującymi prędkość i odległość – aby zapewnić przestrzeganie przepisów dotyczących czasu prowadzenia pojazdu i poprawić bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Galileo świadczy również kluczowe usługi poszukiwawczo-ratownicze, skracając czas potrzebny do wykrycia osoby wyposażonej w nadajnik alarmowy do poniżej 10 minut na morzu, w górach czy na pustyni. Dzięki Galileo dokładność lokalizacji poprawiła się z 10 km do mniej niż 2 km. System ten będzie też w przyszłości informował daną osobę, że pomoc nadchodzi.

Ponadto Galileo wspiera organy publiczne usługą publiczną o regulowanym dostępie na potrzeby newralgicznych zastosowań w zakresie bezpieczeństwa. Użytkownicy rządowi uzyskują w ten sposób dostęp do wiarygodnej i w pełni szyfrowanej usługi podczas sytuacji wyjątkowych lub kryzysowych w kraju, takich jak ataki terrorystyczne, dzięki czemu możliwe jest zapewnienie ciągłości świadczenia usług.

Europejski przemysł kosmiczny, drugi pod względem wartości na świecie, jest silny i konkurencyjny. Aby przyczynić się do utrzymania i dalszego wzmocnienia wiodącej roli UE w przestrzeni kosmicznej, Komisja zaproponowała na następny długoterminowy budżet UE na lata 2021–2027 program kosmiczny o wartości 16 mld euro.

KONTEKST
Galileo to unijny globalny system nawigacji satelitarnej. Jest to cywilny system pod cywilną kontrolą, który udostępnia dokładne informacje na temat położenia i czasu. Galileo ma zapewnić Europie niezależność od innych systemów nawigacji satelitarnej oraz strategiczną autonomię w dziedzinie nawigacji satelitarnej. Niezależność Europy w tym sektorze pobudzi europejski rynek pracy, pomoże UE wzmocnić swoją rolę w zakresie bezpieczeństwa i obronności oraz wesprze powstające technologie, takie jak sztuczna inteligencja, drony, zautomatyzowana mobilność i internet rzeczy.

Od grudnia 2016 r. Galileo świadczy „usługi początkowe”. Podczas tej wstępnej fazy pilotażowej poprzedzającej pełną operacyjność sygnały Galileo są wykorzystywane w połączeniu z innymi systemami nawigacji satelitarnej. W fazie pełnej operacyjności użytkownicy będą mogli korzystać z sygnałów Galileo niezależnie od innych systemów nawigacji satelitarnej.

Inne działania UE prowadzone w przestrzeni kosmicznej obejmują program Copernicus (bezpłatne i powszechnie dostępne dane pochodzące z obserwacji Ziemi dotyczące obszarów lądowych, atmosfery, oceanów, zmiany klimatu oraz na potrzeby zarządzania kryzysowego i bezpieczeństwa), EGNOS (regionalny system nawigacji satelitarnej) oraz obserwację i śledzenie obiektów kosmicznych.

Nowy program kosmiczny połączy wszystkie istniejące i nowe działania związane z przestrzenią kosmiczną w ramach jednego programu. Utrzyma istniejącą infrastrukturę i usługi oraz wprowadzi szereg nowych elementów w celu wsparcia silnego i innowacyjnego przemysłu kosmicznego oraz utrzymania autonomicznego, niezawodnego i opłacalnego dostępu do przestrzeni kosmicznej.

Nowy program wprowadza również ujednolicony i uproszczony system zarządzania. UE zapewni wsparcie wzrostu inwestycji finansowych skutecznym podejmowaniem decyzji, tak aby wszystkie działania UE w dziedzinie przestrzeni kosmicznej były realizowane terminowo i zgodnie z przewidzianym budżetem. Komisja będzie w dalszym ciągu odpowiedzialna za zarządzanie całym programem. Ze względu na swoją unikalną wiedzę fachową międzyrządowa Europejska Agencja Kosmiczna (ESA) pozostanie głównym partnerem, jeśli chodzi o wprowadzanie systemu oraz wsparcie techniczne zadań operacyjnych programu kosmicznego UE. GSA, która ma zostać przemianowana na „Agencję UE ds. Programu Kosmicznego”, będzie w coraz większym stopniu wspierać prowadzenie i wprowadzanie na rynek działań UE w zakresie przestrzeni kosmicznej, a także odgrywać większą rolę w zapewnianiu bezpieczeństwa wszystkich elementów programu.

WIĘCEJ INFORMACJI
– Wniosek Komisji w sprawie unijnego programu kosmicznego (2021–2027): Komunikat prasowy, pytania i odpowiedzi, zestawienie informacji oraz oświadczenie komisarz Bieńkowskiej na temat wstępnego porozumienia w sprawie programu
– Program Copernicus
– Program Galileo