Roaming nadal bez opłat

Podróżni w UE będą mogli nadal korzystać z bezpłatnego roamingu – zakłada rozporządzenie zaproponowane przez Komisję Europejską. – W cyfrowej dekadzie Europy wszyscy muszą mieć dostęp do najlepszej jakości sieci połączeń (…) niezależnie od tego, gdzie się znajdują – powiedział Thierry Breton, komisarz ds. rynku wewnętrznego.

Komisja zaproponowała nowe rozporządzenie w sprawie roamingu, aby podczas podróży po UE obywatele mogli korzystać z roamingu bez dodatkowych opłat. W czasach, gdy podróże inne niż niezbędne nie są zalecane, jest to ważne działanie z myślą o lepszej przyszłości. Nowe rozporządzenie przedłuży o kolejne 10 lat obowiązywanie obecnych przepisów, które mają wygasnąć w 2022 r. Dzięki niemu podróżni będą mogli również korzystać z lepszych usług roamingowych. Konsumentom będzie na przykład przysługiwać taką sama jakość i prędkość połączenia z siecią komórkową za granicą jak w kraju zamieszkania, o ile dostępne są odpowiednie sieci. Nowe przepisy zapewnią również skuteczny dostęp do służb ratunkowych, w tym lepszą informację o alternatywnych środkach dla osób z niepełnosprawnością, a także sprawią, że konsumenci będą lepiej zorientowani co do ewentualnych opłat za korzystanie z usług o wartości dodanej w roamingu.

Margrethe Vestager, wiceprzewodnicząca wykonawcza do spraw Europy na miarę ery cyfrowej, powiedziała: – Gdziekolwiek się znajdziemy na terenie Europy, możemy skontaktować się z bliskimi, załatwiać interesy i relacjonować nasze podróże, nie obawiając się wysokich rachunków. Zniesienie opłat roamingowych jest doskonałym przykładem tego, w jaki sposób UE pomaga milionom obywateli utrzymywać wzajemne kontakty i przyczynia się do poprawy ich życia. Nowe przepisy pozwolą na uniknięcie dodatkowych opłat za roaming i dalszą poprawę jego jakości.

Thierry Breton, komisarz ds. rynku wewnętrznego, dodał: – Miliony Europejczyków korzystają z roamingu w całej UE bez dodatkowych opłat. Jest to ugruntowana podstawa jednolitego rynku, w zakresie której odniesiono sukces. W cyfrowej dekadzie Europy wszyscy muszą mieć dostęp do najlepszej jakości sieci połączeń, jak we własnym kraju, niezależnie od tego, gdzie się znajdują. Dziś potwierdzamy to zobowiązanie wobec naszych obywateli. Jednocześnie podejmujemy działania na rzecz wspierania inwestycji w odpowiednią infrastrukturę.

Korzystanie z telefonu za granicą tak jak w kraju

Według nowego badania Eurobarometr połowa Europejczyków posiadających telefon komórkowy, podróżowała w ciągu ostatnich dwóch lat do innego kraju UE. Dzięki obecnemu rozporządzeniu w sprawie roamingu od 15 czerwca 2017 r. zniesiono unijne opłaty roamingowe i od tego czasu prawie 170 mln obywateli rozmawia w roamingu bez dodatkowych opłat i korzysta z możliwości, jakie wynikają z ciągłego połączenia z siecią podczas podróży na jednolitym rynku. Latem 2019 r. korzystanie z transmisji danych w roamingu wzrosło 17 razy w porównaniu z latem 2016 r., zanim zniesiono opłaty roamingowe. Szybki i masowy wzrost ruchu w roamingu od czerwca 2017 r. pokazuje, że zniesienie opłat roamingowych uwolniło w 27 państwach członkowskich UE oraz w Islandii, Liechtensteinie i Norwegii niewykorzystany popyt na usługi mobilnej transmisji danych wśród podróżnych. Obecne przepisy wygasną 30 czerwca 2022 r., zaś warunki na rynku telefonii komórkowej nadal sprzyjają zrównoważonej zasadzie korzystania z telefonu za granicą tak jak w kraju dla wszystkich przedsiębiorstw i konsumentów podróżujących po Europie. Dlatego też ważne jest ich przedłużenie.

Taka sama jakość usług w kraju i za granicą

Zgodnie z najnowszymi danymi Eurobarometru 33 proc. osób, które podróżowały w UE poza granice swojego kraju, mówiło, że oferowano im tam mniejszą prędkość internetu mobilnego niż ta, jaką mają zazwyczaj, a 28 proc. – że standard sieci był niższy niż w ich kraju (np. 3G zamiast 4G). Proponowane dziś nowe przepisy mają na celu zapewnienie obywatelom i przedsiębiorstwom takiej samej jakości usług jaką mają w we własnym kraju. Oznacza to, że jeżeli w ramach abonamentu korzystają z prędkości 4G czy – w coraz większym stopniu – 5G, to wszędzie tam, gdzie sieci te są dostępne, nie powinni mieć w roamingu niższych prędkości sieciowych. Jeżeli chodzi o usługi 5G, konsumenci będą musieli wiedzieć, że mogą korzystać z określonych aplikacji i usług w roamingu. Operatorzy w państwie odwiedzanym powinni ponadto – na uzasadniony wniosek o udzielenie hurtowego dostępu do usług roamingu – zapewnić dostęp do wszystkich technologii sieciowych i do sieci wszystkich generacji.

Skuteczny dostęp do służb ratunkowych za granicą

Celem proponowanego rozporządzenia jest zapewnienie klientom korzystającym z roamingu łatwego i bezpłatnego dostępu do służb ratunkowych oraz korzystania z lokalizacji osoby wykonującej połączenie, w tym za pomocą środków innych niż połączenia głosowe, takich jak SMS lub aplikacje ratunkowe. Podróżni powinni być ponadto informowani o sposobach skontaktowania się w odwiedzanym kraju UE ze służbami ratunkowymi, w tym o sposobach przewidzianych dla osób z niepełnosprawnością.

Zapobieganie niespodziewanie wysokim kosztom i rachunkom

Podczas korzystania z roamingu podróżni powinni móc bezpiecznie łączyć się z numerami dającymi dostęp do usług o wartości dodanej, takimi jak punkty pomocy technicznej, obsługa klienta linii lotniczych lub zakładów ubezpieczeń, a nawet bezpłatnymi numerami telefonicznymi, z którymi wiążą się czasami nieoczekiwane opłaty roamingowe. Nowe przepisy dotyczące roamingu wymagają, aby operatorzy udzielali konsumentom wystarczających informacji na temat zwiększonych kosztów, jakie mogą powstać w roamingu w związku z korzystaniem z usług o wartości dodanej.

Zrównoważony charakter roamingu dla operatorów

Nowe przepisy zapewnią, że roaming bez dodatkowych opłat i większe korzyści dla konsumentów będą miały również zrównoważony charakter w przypadku operatorów. Przepisy przewidują dalsze obniżki hurtowych cen roamingu – cen nakładanych wzajemnie przez operatorów za korzystanie z ich sieci przez podróżującego za granicę klienta. Pułapy cenowe między operatorami ustala się na poziomie, który umożliwia operatorom odzyskanie kosztów świadczenia usług roamingu. Poziom ten gwarantuje jednocześnie zachęty do inwestowania w sieci i zapobiega zakłóceniom konkurencji krajowej na rynkach odwiedzanych krajów.

Kontekst

Komisja dokonała niedawno przeglądu rozporządzenia, które znosiło opłaty roamingowe od czerwca 2017 r. na początkowy okres pięciu lat. Z przeglądu wynikało, że polityka „uczciwego korzystania” czy środki, które operatorzy mogą wprowadzać, aby zapobiegać nadużyciom roamingu, oraz system wyjątkowych odstępstw od przepisów spełniają swoje zadanie, jakim jest unikanie negatywnych skutków dla rynków krajowych, operatorów i konsumentów. W wyniku przeglądu stwierdzono również, że aby zapewniać trwałość roamingu nadal konieczne są środki regulujące ceny między operatorami. Potwierdził on także, że od czasu zniesienia opłat roamingowych popyt na usługi łączności mobilnej podczas podróży po UE/EOG szybko wzrósł. W ramach przeglądu Komisja przeprowadziła również w okresie od czerwca do września 2020 r. konsultacje społeczne w celu zebrania opinii na temat detalicznych i hurtowych usług roamingu oraz skutków przedłużenia obowiązywania tych przepisów.

Dodatkowe informacje

Roaming nadal bez opłat