Spotkanie o naborze – Interreg Region Morza Bałtyckiego 2021-2027