Szczepionki dla Partnerstwa Wschodniego

W ramach działań Unii Europejskiej na rzecz wspierania szczepień w krajach partnerskich KE zwiększyła z 40 mln euro do 75 mln euro pakiet pomocy w celu udostępnienia bezpiecznych i skutecznych szczepionek przeciwko COVID-19. Pozwoli to na przyspieszenie kampanii szczepień w sześciu krajach Partnerstwa Wschodniego: w Armenii, Azerbejdżanie, na Białorusi, w Gruzji, w Republice Mołdawii oraz na Ukrainie.

Dzięki temu nowemu pakietowi pomocy w wysokości 35 mln euro, w obliczu światowego niedoboru szczepionek, UE dąży do znacznego zwiększenia dostępu do szczepionek w regionie Partnerstwa Wschodniego, ułatwiając swoim państwom członkowskim dzielenie się szczepionkami i zwrot kosztów. Pomoc ta stanowi uzupełnienie wsparcia UE dla inicjatywy COVAX, światowego instrumentu zapewniającego sprawiedliwy i powszechny dostęp do szczepionek przeciwko COVID-19, oraz działania na rzecz sprawiedliwej i przejrzystej dystrybucji szczepionek wśród krajów Partnerstwa Wschodniego.

Jest to również uzupełnienie pierwszego pakietu wsparcia o wartości 40 mln euro, uruchomionego w lutym w celu natychmiastowego zwiększenia, we współpracy ze Światową Organizacją Zdrowia, lokalnej gotowości do bezpiecznych i skutecznych szczepień ludności. Wsparcie UE obejmowało szkolenia dla pracowników służby zdrowia i personelu medycznego biorących udział w kampanii szczepień, kluczowe wsparcie logistyczne w zakresie dostaw i przechowywania szczepionek, monitorowania danych dotyczących szczepień oraz bezpieczeństwa szczepień, komunikacji i zaangażowania społeczności, a także pomoc w opracowaniu cyfrowego zaświadczenia COVID.

Komisarz do spraw sąsiedztwa i rozszerzenia Olivér Várhelyi powiedział: – Niszczycielska pandemia COVID-19 spowodowała na całym świecie bezprecedensowe obciążenie dla ludzi, systemów opieki zdrowotnej i gospodarek. Kraje Partnerstwa Wschodniego niestety nie są wyjątkiem. UE zdecydowana jest wspierać naszych wschodnich sąsiadów w przyspieszeniu szczepień, ponieważ będzie to miało decydujące znaczenie dla zakończenia pandemii i rozpoczęcia odbudowy społeczno-gospodarczej w regionie. Dbamy o naszych partnerów.

Kontekst

Przyjęty dzisiaj nowy program jest częścią globalnej reakcji Drużyny Europy na COVID-19 i opiera się na dotychczasowych wspólnych wysiłkach państw członkowskich i współpracy UE z WHO. Opiera się on również na pierwszych regionalnych działaniach podjętych w zeszłym roku w celu walki z pandemią COVID-19 w krajach Partnerstwa Wschodniego, kiedy to UE i WHO połączyły siły i uruchomiły inicjatywę „Solidarność UE na rzecz zdrowia” o wartości 35 mln euro. W ramach tego działania zapewniono znaczne środki medyczne w całym regionie, w tym ponad 11 mln środków ochrony indywidualnej, 12 tys. zestawów laboratoryjnych, ponad 1 500 respiratorów, koncentratorów tlenu i pulsoksymetrów oraz ponad 20 tys. zestawów do badań PCR.

Nowo przyjęty pakiet wesprze skuteczne rozprowadzenie szczepionek otrzymywanych przez kraje partnerskie bezpośrednio za pośrednictwem unijnego mechanizmu wymiany szczepionek oraz pośrednio za pośrednictwem COVAX, a także bezpośrednie zamówienia od producentów szczepionek przeciwko COVID-19.

Drużyna Europy jest jednym z głównych sponsorów programu COVAX, przeznaczając na niego blisko 3 mld euro. COVAX pozostaje kluczowym globalnym narzędziem zapewniającym sprawiedliwy i równy dostęp do tych szczepionek i wyrażającym międzynarodową solidarność w tym zakresie.

W celu uzupełnienia wysiłków COVAX Drużyna Europy zamierza przed końcem roku przekazać krajom partnerskim co najmniej 200 mln dawek szczepionek. Oczekuje się, że większość z nich zostanie dostarczona za pośrednictwem COVAX.

Więcej informacji