Tag: dyrektywy

Lepsze warunki pracy w UE

1 sierpnia upływa termin, w którym państwa członkowskie UE powinny dokonać transpozycji do prawa krajowego dyrektywy w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy. Zapewnia ona szersze i zaktualizowane prawa pracownicze oraz ochronę dla 182 mln pracowników. Nowe przepisy gwarantują pracownikom większą przewidywalność warunków pracy, na przykład w odniesieniu do zadań i czasu pracy. W przepisach […]

Read More