Tag: pandemia

Pomoc państwa: tabela wyników

W 2020 r. państwa członkowskie przyznały 384,33 mld euro w ramach środków pomocy państwa na wszystkie cele, z czego 227,97 mld euro przeznaczono na pomoc przedsiębiorstwom poważnie dotkniętym pandemią koronawirusa w utrzymaniu rentowności. Tabela wyników w dziedzinie pomocy państwa z 2021 r. dotycząca wydatków na pomoc państwa w 2020 r. pokazuje kluczową rolę polityki w zakresie […]

Read More