Tag: ramy kryzysowe

Pomoc państwa: tymczasowe ramy kryzysowe

Unia Europejska mierzy się z poważnym kryzysem energetycznym, który dotyka gospodarstwa domowe i przedsiębiorstwa w całej Europie. W związku z tym Komisja konsultuje z państwami członkowskimi wniosek w sprawie przedłużenia i zmiany tymczasowych ram kryzysowych Komisja Europejska przekazała państwom członkowskim do konsultacji projekt wniosku w sprawie przedłużenia i dostosowania tymczasowych kryzysowych ram pomocy państwa, przyjętych przez Komisję 23 marca […]

Read More