Tag: Ursula von der Leyen

Budżet UE: mechanizm warunkowości

Komisja Europejska przyjęła wytyczne w sprawie ogólnego systemu warunkowości, który ma chronić unijny budżet przed naruszeniami zasad państwa prawnego. W wytycznych KE szczegółowo wyjaśnia, w jaki sposób będzie stosować rozporządzenie oraz jak będą chronione prawa odbiorców końcowych i beneficjentów unijnego finansowania. Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen stwierdziła: – Praworządność jest spoiwem, które łączy naszą Unię, oraz […]

Read More