Tarnowski #DialogObywatelski z Komisarz E. Bieńkowską

Ponad 200 osób uczestniczyło w spotkaniu z komisarz UE Elżbietą Bieńkowską oraz Prezydentem Tarnowa Romanem Ciepielą. W poniedziałek 20 maja podczas Dialogu Obywatelskiego dyskutowano m.in. o nadchodzących wyborach do Parlamentu Europejskiego oraz bilansie 15 lat członkostwa Polski w UE. W spotkaniu udział wziął również Marszałek Województwa Małopolskiego w latach 2010-2015 Marek Sowa.

Wraz z mieszkańcami miasta na widowni zasiedli przedstawiciele organizacji biznesowych, lokalni przedsiębiorcy, przedstawiciele władz samorządowych, uczniowie szkół średnich oraz kilkudziesięcioosobowa, międzynarodowa grupa studentów z Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, przy której działa Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Rzeszów. W spotkaniu wzięli także udział uczniowie szkół partnerskich PIE ED – Rzeszów: Liceum Ogólnokształcącego im. A. Mickiewicza w Strzyżowie (opiekun: Grzegorz Adamczyk), Zespółu Szkół Innowacyjnych w Jarosławiu (opiekunki: Lucyna Czaja oraz Joanna Bojarska) oraz Zespółu Szkół nr 2 im. E. Kwiatkowskiego w Nowej Dębie (opiekunka: Bogumiła Majałowicz).

Dialog Obywatelski skoncentrował się początkowo na nadchodzących wyborach do Parlamentu Europejskiego. To obecnie jedyna instytucja UE, której członków wybierają bezpośrednio obywatele wspólnoty. – Decyzje o tym kto będzie zasiadał w Parlamencie Europejskim są niezwykle istotne, bo w konsekwencji przekładają się na każdą dziedzinę życia europejskiego obywatela – od wspólnej jakości oferowanych produktów i usług, przez możliwości swobodnego podróżowania, zamieszkania i podjęcia pracy po jednolitość prawa w krajach członkowskich. Europą jesteśmy my sami i musimy mieć poczucie, że chcemy nią być, a nasz głos się liczy. Nie głosując, tracimy prawo do wypowiadania się – przekonywała Elżbieta Bieńkowska. – W Polsce mamy niesłychanie niską frekwencję w wyborach do Parlamentu Europejskiego. W ostatnich wyborach wynosiła 24 proc. co stanowi bardzo wstydliwy wynik na tle innych krajów członkowskich – podsumowała unijna komisarz ds. rynku wewnętrznego, przemysłu, przedsiębiorczości oraz MŚP.

Podczas Dialogu rozmawiano także o bilansie polskiego członkostwa w Unii Europejskiej. Miliony euro z funduszy unijnych wydawane są na rozwój, infrastrukturę i poprawę warunków życia obywateli. Obecnie ponad 70 proc. projektów realizowanych w Polsce jest finansowych ze środków europejskich. Jednocześnie Polska wciąż jest tzw. płatnikiem netto czyli otrzymuje więcej pieniędzy, niż przekazuje do budżetu wspólnotowego. Eksperci wskazywali jednak, że środki finansowe to nie najważniejszy aspekt członkostwa. Od 2004 r. Polska uzyskała prawo do współdecydowania o losach europejskich i z teoretycznej dyskusji przeszła do działania i realizacji planów. Badania pokazują, że nastąpiła również zmiana mentalności Polaków, którzy poczuli odpowiedzialność za Europę. – Zyskaliśmy obywatelstwo europejskie, swobody obywatelskie i prawo wspólnotowe, które wszędzie jest dla nas równe – podsumował Prezydent Tarnowa, Roman Ciepiela.

Podczas sesji pytań i odpowiedzi dyskutowano m.in. o dokonującej się aktualnie nowej rewolucji przemysłowej związanej z automatyzacją i robotyzacją niemal wszystkich sfer życia. Wskazywano na konieczność rozwoju cyfrowych kompetencji młodych osób, emocje wzbudziły pytania o prywatności w sieci. Zastanawiano się nad perspektywą przyjęcia przez Polskę wspólnej waluty, zgodnie ze zobowiązaniem zawartym w akcie akcesyjnym, przestrzeganiem jakości produktów w Unii Europejskiej, kompetencjach Banku Światowego.

Dialog Obywatelski w Tarnowie został zorganizowany z inicjatywy Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce oraz Prezydenta Tarnowa. Spotkanie poprowadził redaktor Maciej Głogowski.

Przygotowano na podstawie materiału Komisji Europejskiej

 

Uczestnicy Dialogu Obywatelskiego. Tarnów, 20.05.2019