Time to move! Odkrywajmy Europę! Dzień 2.

Dzień 2. Języki
 
Choć w trakcie pracy urzędnicy unijni posługują się jednym z trzech języków roboczych (angielskim, francuskim lub niemieckim), to w rzeczywistości w Unii Europejskiej mamy 24 oficjalne języki. Większość z nich należy do którejś z trzech dużych rodzin językowych: germańskiej, słowiańskiej lub romańskiej. Są jednak w Europie języki, w mniejszym stopniu spokrewnione ze sobą lub nie mające żadnych krewnych. 
Poświęćmy trochę uwagi językowi używanemu głównie przez jednych z europejskich wyspiarzy.
 
W języku maltańskim „dzień dobry” to:
 
a) Kalimera
b) Egun on
c) Bore da
d) L-Ghodwa t-Tajba 
 
Jeśli znasz odpowiedż na to pytanie, udaj się do naszego biura (ul. Sucharskiego 2, pok. RA 143) lub do jednej z filii Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie (listę znajdziesz >>>tutaj). Na znających właściwą odpowiedź czekają publikacje "Odkryjmy Europę".