Time to move! Odkrywajmy Europę! Dzień 4.

Dzień 4. Polityka względem sąsiadów
 
Unia Europejska robi wszystko, żeby podtrzymać dobre relacje ze swoimi sąsiadami. Pomimo wewnętrznych problemów UE utrzymuje tempo angażowania się w rozwój swoich wschodnich i południowych sąsiadów. W 2003 r. Unia stworzyła politykę, której głównym celem jest pogłębienie relacji z państwami sąsiednimi. 
 
Polityka ta nosi nazwę:
a) Wspólny europejski system azylowy
b) Europejska Polityka Sąsiedztwa
c) Partnerstwo Wschodnie
d) Wspólna polityka rolna
 
Jeśli znasz odpowiedż na to pytanie, udaj się do naszego biura (ul. Sucharskiego 2, pok. RA 143) lub do jednej z filii Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie (listę znajdziesz >>>tutaj). Na znających właściwą odpowiedź czekają publikacje "Odkryjmy Europę".