Trzeci nabór wniosków o dofinansowanie w programie Interreg Europa 2021-2027

Trzeci nabór wniosków o dofinansowanie w programie Interreg Europa 2021-2027 trwa do 7 czerwca 2024 roku. Mogą w nim uczestniczyć partnerzy z 36 państw, propozycje projektowe mogą dotyczyć wszystkich zagadnień polityki spójności.

Wspólny Sekretariat (m.in. przyjmuje i ocenia wnioski) oferuje aplikantom pomoc – organizuje sesje pytań i odpowiedzi online, na życzenie prowadzi konsultacje indywidualne podczas których omawia z aplikantem wiodącym jego pomysł na projekt, udostępnia na stronie programu nagrania i prezentacje ze szkoleń. Wspólny Sekretariat świadczy pomoc doradczą w języku angielskim.  

Sesje pytań i odpowiedzi online

Konsultacje indywidualne dla aplikantów wiodących

Wspólny Sekretariat udziela aplikantom wiodącym opinii na temat propozycji projektowej tylko jeden raz podczas naboru. Opinia jest udzielana po angielsku telefonicznie, e-mailem, online lub osobiście podczas spotkań (w Polsce konsultacje indywidualne odbyły się 10 kwietnia br. w Warszawie i towarzyszyły ogólnopolskiemu spotkaniu informacyjnemu na temat 3. naboru wniosków: https://www.ewt.gov.pl/strony/o-programach/programy-interreg-2021-2027/aktualnosci/prezentacje-ze-spotkania-10-kwietnia-w-warszawie-na-temat-naboru-wnioskow-interreg-europa/ ). Trzy kroki do konsultacji indywidualnych:

  1. Proszę utworzyć konto na stronie programu (Join the community).
    2. Proszę opisać w formularzu online swój pomysł na projekt (Submit your project idea),
    3. Proszę za pomocą swojego panelu poprosić WS o opinię (Ask for feedback on your project idea).
    Rejestracja i szczegółowe informacje są dostępne na stronie programu w Ask for feedback: https://www.interregeurope.eu/ask-for-feedback

Nagrania i prezentacje ze szkoleń