UE-Białoruś: ułatwienia wizowe i readmisja

Łatwiejsze i tańsze uzyskanie wizy krótkoterminowej, bezpieczna i uporządkowana readmisja – to się zmienia w umowach z Białorusią. – To konkretny krok, który zbliży Europejczyków i Białorusinów do siebie – powiedziała wiceprzewodniczący KE Margaritis Schinas. Umowa m.in. obniża opłatę wizową do 35 euro i rezygnuje z niektórych kategorii podróżnych.

W życie wchodzą umowy o ułatwieniach wizowych i readmisji między UE a Białorusią. Umowy te stanowią ważny krok we wzmacnianiu zaangażowania UE w naród białoruski i społeczeństwo obywatelskie. Utorują one drogę dla lepszej mobilności obywateli, przyczyniając się do zacieśnienia więzi między UE a Białorusią.

Wiceprzewodniczący ds. promowania naszego europejskiego stylu życia, Margaritis Schinas, powiedziała: – Dzisiejszy dzień to konkretny krok, który zbliży Europejczyków i Białorusinów do siebie. Umowa o ułatwieniach wizowych pozwoli obywatelom UE i Białorusi na swobodne podróżowanie, a umowa o readmisji przyczyni się również do rozwiązania problemu nielegalnej migracji, z korzyścią zarówno dla Białorusi, jak i UE.

Komisarz do spraw wewnętrznych, Ylva Johansson, powiedziała: – Umowy te poprawią mobilność w dobrze zarządzanym i bezpiecznym środowisku. Gdy ograniczenia w podróżowaniu związane z koronawirusem zostaną poluźnione, obywatele Białorusi będą mogli łatwiej przybyć do UE. Oznacza to ściślejsze powiązania i wymianę między naszymi obywatelami i społeczeństwami.

Umowa ułatwia obywatelom Białorusi uzyskanie wiz krótkoterminowych na wjazd do Unii Europejskiej. Opłata za wizę zasadniczo obniża się do 35 euro i ułatwia jej uzyskanie niektórym kategoriom podróżnych. Głównym celem umowy o readmisji jest ustanowienie procedur bezpiecznego i uporządkowanego powrotu osób, które przebywają nielegalnie w UE lub na Białorusi, z pełnym poszanowaniem ich praw wynikających z prawa międzynarodowego, w szczególności zasady non-refoulement.

UE-Białoruś: ułatwienia wizowe i readmisja