UE-Chiny zakończyły szósty dialog wysokiego szczebla na temat edukacji, kultury, młodzieży i sportu

Dziś w Pekinie (Chiny) odbył się 6. dialog wysokiego szczebla UE-Chiny na temat edukacji, kultury, młodzieży i sportu. Było to pierwsze posiedzenie fizyczne od 2017 r. Posiedzenie odbyło się w następstwie szczytu UE-Chiny, który odbył się w Pekinie 7 grudnia 2023 r., podczas którego przywódcy UE i Chin uzgodnili, że HLPPD odbędzie się w 2024 r.

Na tym spotkaniu wysokiego szczebla Komisja Europejska była reprezentowana przez komisarz ds. innowacji, badań naukowych, kultury, edukacji i młodzieży Iliana Ivanova, która współprzewodniczyła dialogowi z radną państwa Chińskiej Republiki Ludowej i przewodniczącą Ogólnochińskiej Federacji Kobiet Shenem Yiqinem.

Tematem szóstej edycji HLPPD była „współpraca na rzecz bardziej ekologicznej i zrównoważonej przyszłości”, a kluczowa rola edukacji w procesie transformacji w kierunku bardziej ekologicznego społeczeństwa była jednym z głównych tematów dyskusji. Podkreślono potrzebę bardziej zrównoważonej mobilności studentów, która doświadczyła poważnych utrudnień w okresie pandemii COVID-19. Komisarz podkreśliła również kluczowe znaczenie zapewnienia studentom europejskim otwartego, przyjaznego i integracyjnego środowiska akademickiego.

Strona UE ponownie wyraziła obawy, które nadal negatywnie wpływają na otwartą wymianę naukowców, włączenie społeczne i udział instytucji społeczeństwa obywatelskiego i ośrodków analitycznych. W tym kontekście strona UE ponownie podkreśliła kluczowe znaczenie wolności akademickiej i wyraziła nadzieję, że Chiny podejmą kroki w celu odwrócenia obecnych tendencji.

UE i Chiny omówiły również bezpośrednie i pośrednie negatywne skutki zmiany klimatu dla wszystkich form dziedzictwa kulturowego, w tym potrzebę ponownego przemyślenia dzisiejszego sposobu budowania dziedzictwa kulturowego jutra. Strona UE przypomniała, jak ważne jest zapewnienie poszanowania i zachowania dziedzictwa kulturowego w całej jego różnorodności, w tym w odniesieniu do osób należących do mniejszości. Kultura jest głównym tematem dialogu międzyludzkiego, podkreślającym znaczenie dyplomacji publicznej i kulturalnej między UE a Chinami. W tym względzie strona UE potwierdziła znaczenie zapewnienia otwartego środowiska sprzyjającego europejskiej dyplomacji kulturalnej w Chinach, pozbawionego cenzury lub przeszkód w wymianie między społeczeństwem obywatelskim.

Dialog ten stanowił okazję do wymiany poglądów na temat równości płci w obszarach objętych HLPPD. Omówiono w nim sposoby wzmocnienia pozycji młodszych pokoleń w odgrywaniu aktywnej roli w promowaniu przemian społecznych w walce ze zmianą klimatu oraz sposobów zapewnienia, by ich głos był słyszalny. Jeśli chodzi o sport, obie strony zgadzają się co do znaczenia organizacji dużych imprez sportowych w sposób odpowiedzialny pod względem środowiskowym i społecznym. Odzwierciedla to rosnące uznanie w UE sektora sportu za element rozwiązania służącego osiągnięciu celów Europejskiego Zielonego Ładu.

W następstwie dialogu zorganizowane zostanie wspólnie seminarium, w którym wezmą udział zainteresowane strony z UE i Chin, aby pogłębić dyskusje na temat sposobów zwiększenia udziału kobiet w dziedzinie nauk ścisłych, technologii, inżynierii i matematyki (STEM).