V edycja konkursu „Uniwersytety Europejskie” rozstrzygnięty!

28 czerwca rozstrzygnięto V edycję konkursu dot. inicjatywy „Uniwersytety Europejskie” Komisji Europejskiej. 14 nowych sojuszy europejskich szkół wyższych przyłączy się do 50 wcześniej wybranych. Nowe sojusze zostały objęte – w ramach programu Erasmus+ – finansowaniem w wysokości 14,4 mln euro na okres czterech lat. Z kolei łącznie, 64 sojusze europejskich szkół wyższych obejmują ponad 560 instytucji szkolnictwa wyższego we wszystkich regionach Europy, wśród nich znajduje się 32 uczelnie z Polski i jedna z Podkarpacia – Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

„Inicjatywa „Uniwersytety Europejskie” wspiera ponadnarodowe sojusze średnio dziewięciu instytucji szkolnictwa wyższego, które mogą obejmować różnego rodzaju placówki, takie jak uniwersytety kompleksowe i badawcze, uniwersytety nauk stosowanych, instytuty technologiczne, szkoły sztuki oraz instytucje szkolnictwa wyższego i zawodowego. Te instytucje szkolnictwa wyższego rozwijają długoterminową strukturalną, zrównoważoną i systemową współpracę w dziedzinie edukacji, w synergii z badaniami naukowymi i innowacjami, ponad granicami, oraz przyczyniają się do rozwiązywania problemów społecznych. Oferują one programy nauczania realizowane wspólnie na uniwersytetach, w ramach których studenci, pracownicy i naukowcy ze wszystkich części Europy mogą korzystać z płynnej mobilności.*”

Uczelnia z Podkarpacia, WSIiZ wraz z 8 innymi europejskimi szkołami wyższymi będzie realizował projekt o nazwie SUNRISE. „Zapewnia on głos mniejszym uniwersytetom w obszarach pozametropolitalnych, zgodnie z wartościami europejskimi. Sojusz ma na celu wzmocnienie strategicznej roli tych uniwersytetów we wspieraniu rozwoju i dobrobytu regionalnych gospodarek i społeczeństw. Stanowi on wyjątkową okazję do przeniesienia uniwersytetów członkowskich na kolejny poziom międzyuczelnianej operatywności we wszystkich czterech misjach instytucji szkolnictwa wyższego, tj. edukacji, badaniach, innowacjach i służbie społeczeństwu.**”

* Źródło: https://tiny.pl/dl52v

**Źródło: https://tiny.pl/dl52s

Więcej informacji znajdziecie tutaj: