Weź udział w Europejskim Kongresie Rad Młodzieżowych

Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, we współpracy z Biurem Parlamentu Europejskiego w Polsce, Słupskim Instytutem ds. Młodzieży, Fundacją Civis Polonus, Punktami Informacji Europejskiej Europe Direct w Polsce oraz siecią Team Europe zapraszają młodzież działającą w radach młodzieżowych do udziału w Europejskim Kongresie!

Celem organizowanego przedsięwzięcia jest zwiększenie wiedzy wśród uczestników o instytucjach Unii Europejskiej, wsparcie działań profrekwencyjnych w wyborach do Parlamentu Europejskiego, które odbędą się w maju 2019 roku, a także promocja kampanii „tym razem głosuję” oraz #EUandME.

Projekt składa się z dwóch części:

Europejskiego Kongresu Rad Młodzieżowych w Słupsku, który odbędzie się dniach 27 – 29 marca 2019 roku;
działań profrekwencyjnych organizowanych przez uczestników Kongresu w swoich miejscowościach (konkurs).
Podczas Kongresu zorganizowane zostaną trzy bloki warsztatowe – ich uczestnicy będą mieli możliwość pogłębienia swojej wiedzy i umiejętności w zakresie m.in. organizacji wydarzeń, współpracy z mediami, wystąpień publicznych czy informowania o Unii Europejskiej. Udział w każdym z bloków zostanie potwierdzony przez organizatorów zaświadczeniem.

Poza warsztatami organizatorzy przygotują sesje plenarne z udziałem wszystkich przedstawicieli rad młodzieżowych, podczas których uczestnicy dowiedzą się więcej o wyborach i roli Parlamentu Europejskiego oraz o możliwości współpracy z sieciami informacyjnymi Unii Europejskiej działającymi w Polsce.

Organizatorzy pokrywają koszty dojazdu (do wysokości 120 zł) i zakwaterowania, zapewniają również pełne wyżywienie podczas Kongresu.

Druga część projektu to działania profrekwencyjne w regionach, odbywające się w ramach konkursu dla uczestników Europejskiego Kongresu Rad Młodzieżowych. Chodzi o praktyczne wykorzystanie nabytej wiedzy i umiejętności. Celem wydarzeń ma być zachęcenie do udziału w wyborach europejskich.

Trzy rady wraz z opiekunem, które uzyskają najwyższą liczbę punktów za zorganizowane wydarzenie, zostaną zaproszone do udziału w wizycie studyjnej do Brukseli lub letniej szkole europejskiej. Ostateczna forma nagrody uzależniona jest od wieku laureatów.

W Kongresie mogą wziąć udział przedstawiciele rad młodzieżowych, którzy wypełnią formularz zgłoszeniowy do 8 marca 2019 roku dostępny pod linkiem: tu. Uwaga, liczy się kolejność zgłoszeń!

Dodatkowe informacje:

Strona internetowa Kongresu
Profil na portalu społecznościowym Facebook
Profil na portalu społecznościowych Instagram
Profil na portalu społecznościowym Flickr

Oraz dokumenty >>> do pobrania.