WSIiZ w czołówce europejskich uczelni

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie – podmiot prowadzący EUROPE DIRECT Rzeszów – jest jedną z czołowych polskich uczelni z najwyższą liczbą ocen „A” w rankingu MULTIRANK klasyfikującym europejskie uczelnie.

U-Multirank to niezależny ranking opracowany w ramach programu Komisji Europejskiej Erasmus + przez konsorcjum pod kierownictwem Center for Higher Education (CHE) w Niemczech, Center for Higher Education Policy Studies (CHEPS) Uniwersytetu Twente oraz Centre for Science and Technology Studies (CWTS) Uniwersytetu Leiden w Holandii. Ten pierwszy globalny ranking wielokryterialny, daje wielowymiarowy obraz funkcjonowania uczelni wyższych poprzez ich ocenę w pięciu różnych obszarach: kształcenie i uczenie się, badania, orientacja międzynarodowa, zaangażowanie regionalne i transfer wiedzy. U-Multirank wykorzystuje do tego celu ok 40 różnych wskaźników, za pomocą których uczelnie są oceniane i porównywane w różnych obszarach i dziedzinach działalności, w oparciu o 5-stopniową skalę: 1/A – ocena bardzo dobra; 2/B – ocena dobra; 3/C – ocena średnia; 4/D – ocena poniżej średniej; 5/E – ocena niska. W ten sposób U-Multirank daje pełny obraz silnych i mocnych stron każdej ujętej w rankingu uczelni.

U-Multirank obejmuje obecnie ponad 2200 uczelni z 96 krajów na całym świecie, w tym 42 uczelni w Polsce. Podczas gdy tradycyjne globalne rankingi skupiają się głównie na 400-500 światowych uczelniach badawczych (tylko około 2-3 procent światowych instytucji szkolnictwa wyższego), U-Multirank obejmuje znacznie szerszy zakres, w tym małe, specjalistyczne uczelnie, akademie artystyczne i muzyczne, uczelnie techniczne, uczelnie rolnicze, uczelnie nauk stosowanych oraz uczelnie kompleksowe badawcze i inne.

W przeciwieństwie do tradycyjnych rankingów, U-Multirank nigdy nie tworzy jednej listy rankingowej, ponieważ w tak dynamicznym i złożonym świecie nie ma uzasadnienia dla „dodawania” wyników w różnych kategoriach lub ważenia ich w celu uzyskania pojedynczego wyniku. Podejście U-Multirankingu oddaje specyfikę sektora szkolnictwa wyższego, którego siłą są bardzo różne profile, modele biznesowe i strategie, trafiające w różne potrzeby i aspiracje młodego człowieka, ale także odpowiadające potrzebom rynku pracy. U-Multirank umożliwia użytkownikom porównywanie uczelni na swój własny sposób poprzez tworzenie spersonalizowanych rankingów. Wystarczy wybrać uczelnie, a następnie zdecydować, które obszary uwzględnić w porównaniu. Stworzono w tym celu unikalne narzędzie internetowe –  zaprojektowane, aby zapewnić przyjazny dla użytkownika i interaktywny interfejs, który może być elastycznie używany przez różnorodne grupy użytkowników. Nowa mobilna wersja narzędzia internetowego jest skierowana głównie do użytkowników studenckich, ale nadal wspiera szeroki zakres potrzeb informacyjnych.  

Multirank to również bardzo dobre narzędzie do analizy porównawczej, benchmarkingu. Wyniki Multirankingu oraz opisane wcześniej opcje wykorzystania narzędzia to niezastąpione narzędzie diagnostyczne wspierające analizę mocnych i słabych stron uczelni oraz podejmowanie decyzji strategicznych. Narzędzie to pozwala również na typowanie uczelni zagranicznych o podobnym profilu – a co za tym idzie analizę ich strategii – nieocenione źródło dobrych praktyk i inspiracji.

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania jest jedną z 42 polskich uczelni biorących udział w rankingu U-Multirank 2022 i jedną z czołowych polskich uczelni z najwyższą liczbą ocen „A” (bardzo dobrych). WSIZ wraz z Uniwersytetem Medycznym w Warszawie uzyskały po 11 najwyższych ocen, wyprzedzając Szkołę Główną Hansową, Uniwersytet Jagielloński oraz Akademię WSB.

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie najwyższe noty otrzymała w podkategoriach:

 • Inwestycji w cyfrową edukację (Digital education investment)
 • Równowagi płci (Gender balance)
 • Publikacje interdyscyplinarne (Interdisciplinary publications)
 • Pracownicy z tytułem doktora oraz wyżej (Post-doc positions)
 • Profesjonalne publikacje kierowane do specjalistów w danej dziedzinie (Professional publications)
 • Publikacje otwarte – czyli takie, które są dostępne do pobrania bez konieczności zakupu danej publikacji (Open Access Publications)
 • Dochody ze źródeł prywatnych – bez czesnego studentów, dotacji rządowych i grantów instytucji non-profit (Income from private sources)
 • Dochody z rozwoju profesjonalnego: studia podyplomowe i szkolenia (Income from continuous professional development)
 • Spin off – formy powstałe w wyniku transferu wiedzy uczelni (Spin-offs)
 • Programów I stopnia w językach obcych (Foreign language bachelor programmes)
 • Odsetek kadry zagranicznej (International academic staff).