Współpraca graniczna: umowa Czarnogórą

Bezpieczniejsze granice zewnętrzne Unii Europejskiej dzięki współpracy między Europejską Agencją Straży Granicznej i Przybrzeżnej (FRONTEX) a Czarnogórą. FRONTEX będzie wspierał technicznie i operacyjnie czarnogórską straż graniczną m.in. podczas odpraw granicznych. Jest to kolejna operacja poza granicami wspólnoty mają zabezpieczyć jej granice.

W życie wchodzi umowa o współpracy granicznej między Unią Europejską a Czarnogórą. Umowa pozwoli Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex) na prowadzenie wspólnych operacji i rozmieszczanie zespołów straży granicznej i ekspertów na granicach między Czarnogórą a UE.

Podczas gdy Czarnogóra pozostaje ostatecznie odpowiedzialna za ochronę swoich granic, Frontex jest w stanie udzielić zarówno wsparcia technicznego, jak i operacyjnego. Zespoły Frontexu będą mogły wspierać czarnogórskich funkcjonariuszy straży granicznej w przeprowadzaniu odpraw granicznych i zapobieganiu nieuprawnionym wjazdom. Wszystkie operacje i rozmieszczenia na wspólnych granicach będą przeprowadzane w pełnym porozumieniu z władzami Czarnogóry. Umowa przewiduje również niezbędne zabezpieczenia w celu zapewnienia pełnego poszanowania praw podstawowych podczas tych operacji.

Pierwsza operacja Frontexu w kraju nienależącym do UE rozpoczęła się w maju 2019 r. w Albanii. Podobne umowy zostały parafowane z Macedonią Północną (lipiec 2018 r.), Bośnią i Hercegowiną (styczeń 2019 r.) oraz podpisane z Serbią (listopad 2019 r.) i czekają na finalizację. Ta wzmocniona współpraca przyczyni się do lepszego zarządzania nielegalną migracją i zwiększenia bezpieczeństwa na granicach zewnętrznych UE we wspólnym interesie zarówno UE, jak i Czarnogóry.


Współpraca graniczna: umowa Czarnogórą