Zasady II etapu konkursu „Od unii lubelskiej do Unii Europejskiej”

Ze względu na pandemię i pracę szkół w trybie zdalnym II etap Konkursu… nie odbędzie się w formie stacjonarnej, jak przewidywał regulamin.

Podobnie jak na I etapie Konkursu zadaniem uczniów jest przygotowanie odpowiedzi w formie pisemnej.

Zadaniem uczestników Konkursu jest:
– uzupełnienie tabeli (zał. 1a) zawierających informacje dotyczące przeszłości, kultury i współczesności wybranych miast basenu Morza Śródziemnego;
– opracowanie analogicznej tabeli (zał. 1b) zawierającej informacje dotyczące przeszłości, kultury i współczesności Jerozolimy;
– samodzielne przygotowanie pracy pisemnej (zał. 2) dotyczącej roli, jaką odegrali na przestrzeni wieków obywatele Rzeczypospolitej Polskiej pochodzenia ormiańskiego i tatarskiego;
– uzupełnienie tabeli (zał. 3) zawierającej informacje dotyczące wydarzeń w Rzeczypospolitej w XVI-XVII w. na tle dziejów Europy.

Uczestnicy Konkursu z klasy VIII mają dodatkowo za zadanie:
– samodzielnie przygotować pracę pisemną (zał. 4) dotyczącą roli, jaką odegrali cichociemni w walce z okupantem podczas II wojny światowej.
Stopień trudności zadań jest konsekwencją faktu, że II etap Konkursu nie odbywa się w dotychczasowej stacjonarnej formie, a czas na udzielnie odpowiedzi wynosi trzy tygodnie. Uczestnicy II etapu Konkursu nie muszą zapamiętywać dat opisywanych wydarzeń.

Jednym z głównych celów organizatorów Konkursu jest uzmysłowienie uczniom źródeł bogactwa i różnorodności kulturalnej Europy / Unii Europejskiej i jej historycznych korzeni.

Prace uczniów (w formie elektronicznej) wysyłają nauczyciele na adres: justrzycki@pcen.pl

Termin przysyłania prac upływa 12 kwietnia (poniedziałek) 2021 r.

Spośród uczestników II etapu Organizatorzy Konkursu dokonają wyboru laureatów oraz finalistów.

Będą się przy tym opierać na ocenie prac uczniów zarówno z II, jak i z I etapu Konkursu.

Wyniki zostaną ogłoszone najpóźniej we wtorek,20 kwietnia 2021 r.

Tytuły, zaświadczenia/dyplomy, nagrody będą przyznawane następująco:
1) Laureaci Konkursu otrzymają dyplomy oraz nagrody książkowe i inne rzeczowe.
2) Finaliści Konkursu otrzymają zaświadczenia o zajętym miejscu.

Załączniki