Znamy władze Parlamentu Europejskiego

Posłowie do PE wybrali swojego przewodniczącego, wiceprzewodniczących i kwestorów na początku lipca 2019 roku.

Z infografiki dowiesz się, kto piastuje te stanowiska.

Przewodniczący wraz z wiceprzewodniczącymi i kwestorami tworzą prezydium Parlamentu Europejskiego, które decyduje o sprawach dotyczących wewnętrznej organizacji Parlamentu. Przewodniczący nadzoruje prace Parlamentu i reprezentuje go we wszystkich kwestiach prawnych i relacjach ze światem zewnętrznym, ale może przekazać niektóre obowiązki wiceprzewodniczącym, w tym przewodniczenie posiedzeniom plenarnym. Kwestorzy zajmują się sprawami finansowymi i administracyjnymi bezpośrednio dotyczącymi samych posłów.

Kadencja powyższych stanowisk trwa 2,5 roku, tj. połowę kadencji Parlamentu, więc posłowie wybierają przewodniczącego, wiceprzewodniczących i kwestorów na początku każdej kadencji parlamentarnej, a następnie ponownie w jej połowie.