Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Rzeszów

realizuje działania zgodnie z opisem przedstawionym TUTAJ

W 2020 roku działania Zespołu Punktu – w sposób szczególny - będą koncentrować się wokół następujących tematów:

  • promocji/wsparcia realizacji naczelnych celów dla Europy określonych w Wytycznych politycznych na następną kadencję Komisji Europejskiej 2019-2024, tj. 1. Europejski Zielony Ład; 2. Gospodarka, która służy ludziom; 3. Europa na miarę ery cyfrowej; 4. Ochrona naszego europejskiego stylu życia; 5. Silniejsza pozycja Europy na świecie; 6. Nowy impuls dla demokracji europejskiej;
  • promocji/wsparcia realizacji działań określonych w Zaleceniach Komisji w sprawie następnego unijnego Programu strategicznego na lata 2019-2024, tj. koncentracji na następujących wymiarach:   Europa zapewniająca ochronę; 2.  Konkurencyjna Europa; 3. Sprawiedliwa Europa; 4.  Zrównoważona Europa; 5.  Wpływowa Europa.
  • konferencji w sprawie przyszłości Europy, której rozpoczęcie planowane jest na 2020 r.

W tym celu Zespół Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct – Rzeszów m.in.:

  • jest dostępny w tzw. „punkcie stacjonarnym”  przy ul. Sucharskiego 2 w Rzeszowie, w budynku Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, pok. 143 oraz pod numerem telefonu +48 17 866 11 02, w poniedziałki w godz. 14:00-18:00 oraz od wtorku do piątku w godz. 8:00-12:00;
  • jest dostępny i prowadzi politykę informacyjną za pośrednictwem: portalu internetowego, mediów społecznościowych, newslettera
  • przygotowuje i udostępnia oraz rekomenduje publikacje tematyczne
  • organizuje spotkania tematyczne. W najbliższych miesiącach będą to m.in. następujące cykle: „Odkrywajmy Europę! Przystanek: CHORWACJA”, „Odkrywajmy Europę! Przystanek: NIEMCY”, „European Union in English”, „RAZEM lepiej w Europie!”, obchody Dnia Europy – 9 maja w Centrum Edukacji Międzynarodowej WSIiZ w Rzeszowie oraz Dialog Obywatelski pt. „Co teraz Unio?”. A także konkursy: Ogólnopolski Konkurs „Galeria Plakatu Europejskiego” oraz IV edycja Wojewódzkiego Konkursu Historycznego „Od unii lubelskiej do Unii Europejskiej”.
    Zainteresowani udziałem w powyższych przedsięwzięciach jak również współpracą przy organizacji innych wydarzeń tematycznych proszeni są o KONTAKT.
  • podejmie współpracę w formie praktyk bezpłatnych - Jesteś studentem? Interesujesz się kwestiami europejskimi? Widzisz swoją przyszłość w Brukseli lub Strasburgu? Lubisz pracę z ludźmi? Mamy coś dla Ciebie. Oferujemy Ci miesięczną bezpłatną praktykę w naszym Punkcie. Prześlij swoje CV oraz list motywacyjny. Z nami czeka Cię mnóstwo wyzwań i szans na rozwój. Dokumenty w wersji pdf prosimy wysyłać na adres: europedirect-rzeszow@wsiz.rzeszow.pl