EWA NOWAK-KOPROWICZ
LIDER ZESPOŁU ZARZĄDZAJĄCEGO

Absolwentka Politechniki Rzeszowskiej oraz Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias w Lizbonie. Związana z Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, gdzie w zakresie zainteresowań zawodowych łączy współpracę z sieciami informacji europejskiej - obecnie działalność Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct – Rzeszów, Regionalnego Punktu Informacyjnego Eurodesk Polska oraz realizację kampanii informacyjno-edukacyjnej pt. Lekcja na 12 gwiazdek – z obszarem zarządzania zasobami ludzkimi.  

SYLWIA K. MAZUR
CZŁONEK ZESPOŁU ZARZĄDZAJĄCEGO

Pracownik naukowo-dydaktyczny w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie. Absolwentka Prawa oraz Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej. Ukończyła także Akademię Młodych Dyplomatów, International Business and Trade Summer Law Programme oraz studia podyplomowe dotyczące „Mechanizmów zarządzania strefą Euro”. 
Od 2013 r. związana z Punktem Informacji Europejskiej Europe Direct – Rzeszów. 

DOMINIK ŁAZARZ
CZŁONEK ZESPOŁU ZARZĄDZAJĄCEGO

Ekonomista, ekspert ds. UE. Wicedyrektor Centrum Dokumentacji Europejskiej w Rzeszowie. Współpracuje z Punktem Informacji Europejskiej Europe Direct - Rzeszów i Regionalnym Ośrodkiem Debaty Międzynarodowej w Gdańsku. W latach 2013-2016 dyrektor Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej WSIiZ, wcześniej przez 7 lat – dyrektor Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej w Rzeszowie. Autor i współautor kilkunastu publikacji związanych z integracją europejską i ekonomią.

ADRIAN SOWIŃSKI
GRAFIK

Nauczyciel akademicki, grafik komputerowy DTP, spec. ds. reklamy. Koordynator ds. Praktyk Zawodowych na kierunku Grafika komputerowa i produkcja multimedialna we WSIiZ w Rzeszowie. Autor m.in. Księgi Identyfikacji wizualnej dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na lata 2014-2020, Księgi Znaku Towarowego P+R „Parkuj i Jedź” dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego. Twórca identyfikacji wizualnej marki Decoeco.eu i elementów wizerunkowych kampanii reklamowych.