Komisja wypłaca Ukrainie pierwsze 3 mld euro z pakietu pomocy makrofinansowej+ o wartości do 18 mld euro

Komisja wypłaciła dziś pierwszą ratę w wysokości 3 mld euro z pakietu pomocy makrofinansowej+ (MFA+) o wartości do 18 mld euro dla Ukrainy. Jest to następstwem szybkiego przyjęcia i wejścia w życie rozporządzenia MFA+ w połowie grudnia 2022 r., w niecałe dwa miesiące po wniosku Rady Europejskiej na posiedzeniu w dniach 20–21 października 2022 r.

Co to jest pakiet MFA+ i jak działa?

Dzięki stabilnemu, regularnemu i przewidywalnemu wsparciu finansowemu w wysokości do 18 mld euro na 2023 r. w ramach tego instrumentu, Ukraina będzie mogła nadal wypłacać wynagrodzenia i emerytury oraz utrzymywać podstawowe usługi publiczne, takie jak szpitale, szkoły i mieszkania dla relokowanych osób . Pozwoli także Ukrainie zapewnić stabilność makroekonomiczną i odbudować zniszczoną przez Rosję podczas jej agresji infrastrukturę krytyczną, taką jak infrastruktura energetyczna, wodociągi, sieci transportowe, drogi i mosty.

W porównaniu ze standardowymi operacjami MFA oraz w celu odzwierciedlenia obecnej sytuacji na Ukrainie, instrument MFA+ oferuje Ukrainie większą elastyczność i korzystniejsze warunki zaciągania pożyczek. Ukraina będzie musiała spłacać bardzo preferencyjne pożyczki przez okres do 35 lat, począwszy od 2033 r. W ramach dalszego wyrazu solidarności UE zaoferowała również pokrycie kosztów odsetek dla Ukrainy, co w razie potrzeby będzie wsparte dodatkowymi wpłatami ze strony państw członkowskich do budżetu UE. Państwa członkowskie UE i państwa trzecie będą ponadto mogły wnosić do tego instrumentu dodatkowe środki finansowe, które zostaną wykorzystane jako dotacje, jeśli sobie tego życzą. Środki zostaną następnie przekazane za pośrednictwem budżetu UE, co pozwoli Ukrainie otrzymać wsparcie w skoordynowany sposób.

Finansowanie pomoże Ukrainie zaspokoić jej pilne krótkoterminowe potrzeby finansowe. Towarzyszą mu reformy oraz wymogi sprawozdawcze w celu zapewnienia przejrzystego i efektywnego wykorzystania funduszy. Zostały one określone w protokole ustaleń między Ukrainą a Komisją, który wszedł w życie 16 stycznia 2023 r. Uzgodnione warunki polityczne mają na celu wzmocnienie instytucji Ukrainy i przygotowanie gruntu pod udaną odbudowę, a także wspieranie Ukrainy na jej europejskiej ścieżce. 20 docelowych warunków politycznych, które Ukraina i Komisja uznają za możliwe do spełnienia do końca 2023 r., dotyczą czterech obszarów polityki: stabilności makrofinansowej, reform strukturalnych i dobrych rządów, praworządności i zwalczania korupcji oraz energii.

Przyszłe płatności na rzecz Ukrainy w ramach instrumentu MFA+ w wysokości 1,5 mld euro miesięcznie będą kontynuowane od marca i będą uzależnione od zadowalających postępów we wdrażaniu uzgodnionych warunków, a także stałego przestrzegania wymogów sprawozdawczych.

 

Pełną treść komunikatu w języku angielskim można znaleźć tutaj: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pl/ip_23_228