Komisja zatwierdza szczepionkę Chikungunya i finansuje nowy program zwalczania komarów

Komisja zatwierdziła dziś pierwszą w historii szczepionkę przeciwko wirusowi Chikungunya – choroby przenoszonej przez zakażone komary.

Chociaż Chikungunya nie jest endemiczna w UE, skutki zmiany klimatu doprowadziły do zwiększenia obecności komarów, które przenoszą poważne choroby w Europie. W niedawnym sprawozdaniu Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) potwierdzono obecność komarów Aedes albopictus w 13 państwach UE/EOG oraz komarze Aedes aegypti na Cyprze, które mogą przyczynić się do rozprzestrzeniania się Chikungunya, Zika, dengi i żółtej gorączki.

Unijne pozwolenie na stosowanie szczepionki Chikungunya jest przeznaczone dla dorosłych w wieku powyżej 18 lat. Został on jednogłośnie zatwierdzony przez państwa członkowskie po przeprowadzeniu rygorystycznej oceny przez Europejską Agencję Leków (EMA). To organy krajowe w każdym państwie członkowskim decydują, kto będzie miał dostęp do szczepionki, z uwzględnieniem sytuacji krajowej i statusu ryzyka.

Ponadto, aby jeszcze bardziej ograniczyć ryzyko rozprzestrzeniania się chorób komarów w Europie, Komisja zapowiedziała finansowanie w wysokości 500,000 EUR z Programu UE dla zdrowia na projekt pilotażowy mający na celu pomoc w wyeliminowaniu komarów Aedes aegypti na Cyprze, który jest obecnie jedynym krajem UE, w którym znajduje się ten komary.

W programie zwalczania stosuje się technikę owadów sterylowych (SIT), dzięki której komary męskie są sterylizowane promieniowaniem o niskiej dawce. Okazało się to skuteczną metodą kontroli wektorów, zwłaszcza na obszarach, na których niedawno wprowadzono inwazyjne gatunki komary. Program, realizowany wspólnie z Międzynarodową Agencją Energii Atomowej (MAEA), będzie również wspierał inne państwa członkowskie rozważające tę technikę kontroli wektorów w celu zmniejszenia zagrożeń dla zdrowia publicznego.

Działania te są częścią unijnego podejścia „Jedno zdrowie” mającego na celu przeciwdziałanie chorobom zakaźnym przenoszonym przez wektory, uznając związek między zdrowiem ludzi, roślin i środowiska.

Szczegółowe informacje 

Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC)

Europejska energia lekarska (EMA)

Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej (IAEA)

Programu UE dla zdrowia;