Od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej – rusza trzecia edycja konkursu!

 

 

 

 

 

Jest nam niezwykle miło zainaugurować III edycję wojewódzkiego Konkursu Historycznego „Od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej” pod hasłem Polska znowu wolna.

1. Tematyka konkursu dotyczy:

odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 i 1989 r. (i wydarzeń, które miały w tym czasie miejsce w Europie)
ogólnej wiedzy o krajach Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem: Francji, Niemiec i Polski (20-lecie przystąpienia Polski do NATO i 15-lecie wejścia do UE).

Wydarzenia z lat 1989-1991 dotyczą tylko kl. III gimnazjum.

2. Konkurs jest organizowany oddzielnie dla:

a) szkół podstawowych (klasy VI-VIII),

b) gimnazjum (klasa III).

3. Organizatorami III edycji są: Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct-Rzeszów przy WSIiZ w Rzeszowie, Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli oraz Gminny Zespół Obsługi Szkół w Kuryłówce, przy współpracy Instytutu Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego.

4. Celem konkursu jest:

– inspirowanie dzieci i młodzieży do poznawania dziejów Polski na tle historii Europy;
– rozwijanie u uczniów zainteresowania historią Polski i dniem dzisiejszym Unii Europejskiej;
– kształtowanie uczucia poszanowania dla dziedzictwa historycznego i kulturowego Europy (Polski);
– umożliwienie uczniom konfrontacji posiadanych wiadomości i umiejętności z rówieśnikami;
– kształtowanie postawy poszanowania symboli narodowych, w tym ojczystych oraz symboli Unii Europejskiej;
– kształtowanie postaw patriotycznych oraz postaw tolerancji, otwartości i poszanowania wobec innych wyznań, religii, narodowości, ras i kultur;
– kształtowanie proeuropejskich postaw i chęci aktywnego uczestnictwa w budowaniu zjednoczonej Europy;
– kreowanie myślenia historycznego: świadomości historycznej tj. wiedzy i wyobrażeń o roli człowieka w dziejach, roli własnego narodu na tle historii ogólnej;
– promowanie uczniów szczególnie zainteresowanych historią – znawców dziejów ojczystych, którzy uczą się analizować i – krytycznie oceniać przeszłość oraz współczesność;
– rozwijanie umiejętności wyszukiwania i korzystania z informacji zawartych w różnych źródłach;
– rozwijanie umiejętności wyszukiwania i weryfikacji informacji w internecie oraz oceny ich wiarygodności;
– rozwijanie umiejętności dostrzegania złożoności związków  przyczynowo – skutkowych i kształtowanie wyobraźni;
– wspieranie szkół i nauczycieli w zakresie rozwijania zdolności i talentów dzieci i młodzieży.
 

Stopień trudności pytań oraz ich forma będą zbliżone do pytań z I i II edycji konkursu, które odbyły się w r. szk. 2017/2018 i 2017/2018. Pytania z I edycji konkursu:

I edycja 2016-2017 – Pytania dla SP – II wojewódzki etap  (do pobrania)

I edycja 2016-2017 – Pytania dla Gimnazjum – II wojewódzki etap  (do pobrania)

Więcej informacji:

1. Regulamin Konkursu „Od unii lubelskiej do Unii Europejskiej”

2a. Krzyżówki – dla SP

2b – SP – Tematy prac

3a. Krzyżówki – dla Gimnazjum

3b – G. – Tematy prac

4. Karta zgłoszeniowa – dla SP i Gimnazjum