Odkrywajmy Europę! Przystanek: FINLANDIA Kolejny, autorski cykl spotkań PIEED-Rzeszów dla mieszkańców Podkarpacia za nami

Finlandia to bardzo różnorodny kraj, nadal w zbyt nikłym stopniu znany mieszkańcom Podkarpacia. Warto to zmienić, dlatego też korzystając ze wzmożonego zainteresowania tym państwem na forum międzynarodowym, trwającej Prezydencji Finlandii w Radzie UE, zaproponowaliśmy mieszkańcom Podkarpacia udział w spotkaniach poświęconych Finlandii.

Warsztaty w ramach cyklu prowadzone były przez Ewę Nowak-Koprowicz, Koordynatorkę Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct-Rzeszów przy WSIiZ w Rzeszowie, a realizowane w wybrane środy oraz czwartki od sierpnia do grudnia 2019 roku.

W ramach cyklu zrealizowano warsztaty, zgodnie z poniższym harmonogramem:

 • 01.08.19 – 1. Filia nr 6 Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie, uczestnicy wakacyjnych spotkań organizowanych przez WiMBP w Rzeszowie;
 • 07.08.19 – 2. Oddział dla Dzieci i Młodzieży Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie, uczestnicy wakacyjnych spotkań organizowanych przez WiMBP w Rzeszowie;
 • 02.10.19 – 3. Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, uczniowie Szkoły Podstawowej nr 10 im. Janusza Korczaka w Tarnobrzegu;
 • 02.10.19 – 4. Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, uczniowie Szkoły Podstawowej nr 14 im. Orląt Lwowskich w Rzeszowie;
 • 23.10.19 – 5. Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, uczniowie Szkoły Podstawowej nr 10 w Rzeszowie;
 • 30.10.19 – 6. Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, uczniowie Szkoły Podstawowej nr 14 im. Orląt Lwowskich w Rzeszowie;
 • 31.10.19 – 7. Filia nr 20 Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie, uczestnicy spotkań organizowanych przez WiMBP w Rzeszowie;
 • 31.10.19 – 8. Oddział dla Dzieci i Młodzieży Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie, uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 w Rzeszowie;
 • 07.11.19 – 9. i 10. Szkoła Podstawowa nr 10 w Rzeszowie, uczniowie kl. II a, III a, VI b;
 • 21.11.19 – 11. Filia nr 3 Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie, uczniowie Szkoły Podstawowej nr 21 w Rzeszowie;
 • 22.11.19 – 12. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Krasnem, dzieci z Gminnego Przedszkola przy ZSP;
 • 27.11.19 – 13. Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, uczniowie Szkoły Podstawowej w Babicy;
 • 28.11.19 – 14. Filia nr 4 Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie, dzieci z pobliskiego przedszkola;
 • 28.11.19 – 15. Filia nr 9 Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie, uczniowie V Liceum Ogólnokształcącego Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Rzeszowie;
 • 05.12.19 – 16. Filia nr 6 Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie, uczniowie Szkoły Podstawowej nr 11 w Rzeszowie;
 • 12.12.19 – 17. Filia nr 2 Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie, uczniowie Szkoły Podstawowej nr 12 w Rzeszowie;
 • 12.12.19 – 18. Kliniczny Regionalny Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjny w Rzeszowie we współpracy z Zespołem Szkół przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 2 w Rzeszowie oraz Filią nr 15 Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie, pacjenci Ośrodka.

Zainteresowanie cyklem przerosło nasze oczekiwania, w związku z powyższym zrealizowano blisko dwukrotnie więcej spotkań niż planowano.

Co cieszy, dla uczestników spotkań, Finlandia, z kraju raczej odległego i mało znanego po warsztatach stawała się bliższa – jak podkreśliła Agnieszka Drewniak ze Szkoły Podstawowej nr 10 w Rzeszowie – uczniowie z zainteresowaniem i ogromną ciekawością słuchali opowieści o Finlandii – a dr Marcelina Janisz z Oddziału  dla Dzieci i Młodzieży WiMBP w Rzeszowie dodała – uczestnicy poznawali Finlandię z wielu różnych perspektyw, co na pewno zachęci młodych ludzi do dalszego poznawania kultury i historii tego kraju.

Ponadto jak podsumowała Ewa Sowińska, nauczycielka Szkoły Podstawowej nr 10 im. Janusza Korczaka w Tarnobrzegu – Dzieci z dużym zaangażowaniem i zainteresowaniem uczestniczyły w zajęciach dotyczących poznania Finlandii. Zdobyły wiele wiadomości i usłyszały dużo ciekawostek dotyczących tego pięknego kraju. Niektóre zwyczaje Finów wzbudzały w nich wiele radości i uśmiechów. Na zajęciach uczniowie współpracowali w grupach, grali w gry edukacyjne, pracowali z mapą Europy. Wszystkie te aktywności, zdobyta wiedza oraz bardzo mila atmosfera sprawiły, że zajęcia się bardzo dzieciom podobały i na pewno Europe Direct w Rzeszowie chętnie odwiedzą po raz kolejny.

Warto podkreślić rolę partnerów cyklu, Ambasady Finlandii w Warszawie, placówki zarządzanej przez Juha Ottmana, Ambasadora oraz Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie pod kierownictwem Barbary Chmury, Dyrektor Placówki. A w codziennym kontakcie przy organizacji spotkań rolę zwłaszcza kierowników Filii WiMBP w Rzeszowie (w których to placówkach odbywały się spotkania) oraz nauczycieli biorących wraz z uczniami udział w cyklu. To oni,  w atmosferze otwartości stworzyli warunki do tak przyjaznego odbioru cyklu.

Stąd szczególne podziękowania – w fińskiej formule: KIITOS – kierowane są do:

 • Agnieszki Drewniak z SP nr 10 w Rzeszowie,
 • Agnieszki Dworak, Kierownik Oddziału dla Dzieci i Młodzieży WiMBP w Rzeszowie wraz z Zespołem,
 • Anny Galas z ZS przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 2 w Rzeszowie,
 • Aldony Hałdys z SP nr 10 w Rzeszowie,
 • Danuty Hulek, Kierownik Filii nr 4 WiMBP w Rzeszowie wraz z Zespołem,
 • Marii Jastrząb z SP nr 10 w Rzeszowie,
 • Kariny Kwas, Kierownik Filii nr 2 WiMBP w Rzeszowie wraz z Zespołem,
 • Katarzyny Mazur-Zuber, Kierownik Filii nr 3 WiMBP w Rzeszowie wraz z Zespołem,
 • Magdaleny Wrzesień, Dyrektor ZS w Babicy,
 • Danuty Partyki z SP nr 14 im. Orląt Lwowskich w Rzeszowie,
 • Alicji Pawełek, Kierownik Filii nr 15 WiMBP w Rzeszowie,
 • Ewy Sowińskiej z SP nr 10 im. Janusza Korczaka w Tarnobrzegu,
 • Natalii Szwedo, Kierownik Filii nr 6 WiMBP w Rzeszowie wraz z Zespołem,
 • Karoliny Turek z Kierownik Filii nr 9 WiMBP w Rzeszowie wraz z Zespołem,
 • Małgorzaty Wilk, Wicedyrektor ZSP ds. przedszkola w Krasnem wraz z Zespołem,
 • Beaty Wojtyś, Kierownik Filii nr 20 WiMBP w Rzeszowie wraz z Zespołem.

Na zakończenie warsztatów uczestnikom wręczane były egzemplarze europejskiego bestsellera, Odkryjmy Europę. Zapraszamy do pobrania publikacji zarówno w wersji polskiej jak i fińskiej.

Kolejna odsłona cyklu pt. „Odkrywajmy Europę! Przystanek: CHORWACJA” rozpocznie się od stycznia 2020 roku i potrwa do czerwca 2020 roku.

Dla przypomnienia –  Co 6 miesięcy kolejne państwo członkowskie przejmuje rotacyjną prezydencję w Radzie UE. W tym okresie przewodniczy posiedzeniom tej instytucji na wszystkich szczeblach, pomagając zapewnić ciągłość prac UE. Państwa członkowskie, które mają kolejno sprawować prezydencję, ściśle ze sobą współpracują trójkami. System ten został wprowadzony w 2009 roku traktatem lizbońskim. Każda grupa trzech państw wyznacza długofalowe cele i przygotowuje wspólny program tematów i ważnych spraw, którymi Rada będzie się zajmować przez 18 miesięcy. Na podstawie tego programu każde z trzech państw opracowuje własny, bardziej szczegółowy 6-miesięczny program. Obecna grupa składa się z Rumunii, Finlandii i Chorwacji.

Zainteresowani udziałem w spotkaniach w ramach cyklu „Odkrywajmy Europę!” proszeni są o kontakt z Punktem Informacji Europejskiej Europe Direct – Rzeszów, tel.: 17 866 11 02, e-mail: europedirect-rzeszow@wsiz.rzeszow.pl lub bezpośrednio w siedzibie, WSIiZ w Rzeszowie, ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, pok. RA143, pon. 14:00-18:00, wt.-pt. 8:00-12:00.