Parlament chce ostrzejszego egzekwowania sankcji UE wobec Rosji·       Europosłowie obawiają się o zdolność Rosji do omijania międzynarodowych sankcji

·       Parlament chce całkowitego zamknięcia rynku UE dla rosyjskich paliw kopalnych i pełnego zakazu importu rosyjskiego LNG i LPG

·       UE musi dokonać kompleksowego przeglądu skuteczności sankcji nałożonych na Rosję

·       Zamrożone rosyjskie aktywa powinny zostać wykorzystane do sfinansowania odbudowy Ukrainy

Europosłowie chcą większego nadzoru na szczeblu UE i lepszych działań w celu ograniczenia zdolności Moskwy do omijania restrykcyjnych środków UE.

W rezolucji przyjętej w czwartek, Parlament wyraża zaniepokojenie istniejącymi lukami w systemie sankcji UE wobec Rosji. Podkreślając bezprecedensowy charakter unijnych środków ograniczających, posłowie są zaniepokojeni brakiem odpowiedniego egzekwowania i próbami podważenia wysiłków na rzecz strategicznego osłabienia rosyjskiej bazy gospodarczej i przemysłowej oraz utrudnienia zdolności kraju do prowadzenia wojny.

Rezolucja wskazuje na zdolność Rosji do obchodzenia środków, takich jak limit cenowy na sankcje naftowe wprowadzone przez państwa członkowskie UE i tak zwaną koalicją na rzecz pułapów cenowych. Zauważa również, że import do UE produktów naftowych wytwarzanych na bazie rosyjskiej ropy naftowej z krajów takich jak Indie gwałtownie wzrósł, zasadniczo tworząc „tylną furtkę” dla ropy Kremla do UE. Europosłowie podkreślają również, że kluczowe zachodnie komponenty nadal trafiają do Rosji za pośrednictwem krajów takich jak Chiny, Turcja, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Kazachstan, Kirgistan i Serbia. Wyrażają głębokie zaniepokojenie trwającym handlem objętymi sankcjami towarami o zasadniczym znaczeniu dla wojny między państwami członkowskimi UE a Moskwą oraz doniesieniami, że kraje takie jak Azerbejdżan „wybielają” rosyjski gaz na eksport do UE.

W tekście podkreślono również, że Unia Europejska nadal pozostaje jednym z największych klientów Rosji w zakresie paliw kopalnych, ze względu na ciągły import gazu rurociągowego i LNG, a także różne wyjątki od zakazu importu ropy naftowej i produktów ropopochodnych.

Rynek UE musi zostać zamknięty dla rosyjskich paliw kopalnych

Europosłowie wzywają UE i jej państwa członkowskie do wzmocnienia i scentralizowania nadzoru na szczeblu UE nad wdrażaniem sankcji oraz do opracowania mechanizmu zapobiegania obchodzeniu sankcji i ich monitorowania. Wzywają również UE do wzmocnienia koordynacji w zakresie egzekwowania istniejących sankcji dotyczących eksportu rosyjskiej ropy naftowej, do odpowiedniego zamknięcia rynku UE dla paliw kopalnych pochodzenia rosyjskiego oraz do nałożenia sankcji na wszystkie główne rosyjskie firmy naftowe,
Gazprombank, ich spółki zależne oraz ich zarządy i kierownictwo.

Rezolucja mówi, że UE powinna współpracować z G7 w celu znacznego obniżenia limitu cenowego na rosyjską ropę i produkty ropopochodne, wprowadzenia pełnego zakazu importu rosyjskiego LNG i LPG, a także importu paliw i innych produktów ropopochodnych z krajów spoza UE, jeśli produkty te zostały wyprodukowane przy użyciu rosyjskiej ropy. Parlament chce również, aby UE zakazała eksportu rosyjskiej ropy naftowej i LNG przez terytorium UE oraz wprowadziła limity cenowe i ilościowe na import rosyjskich i białoruskich nawozów do UE.

Ponadto europosłowie chcą, aby Komisja Europejska i państwa członkowskie UE rozszerzyły sankcje o pełny zakaz wprowadzania do obrotu i cięcia diamentów pochodzenia rosyjskiego lub reeksportowanych przez Rosję do UE. UE powinna również zbadać prawne możliwości konfiskaty zamrożonych rosyjskich aktywów i wykorzystania ich do odbudowy Ukrainy.

Rezolucja będzie dostępna w całości tutaj.