Program szkoleniowy dla studentów dziennikarstwa i młodych dziennikarzy

Obraz autorstwa: Freepik

Komisja uruchomiła program szkoleniowy dla studentów dziennikarstwa i młodych dziennikarzy w celu zapoznania się ze wszystkimi aspektami polityki spójności

Komisja rozpoczęła okres składania wniosków o 8. edycję programu #Youth4Regions, skierowanego do kandydatów na dziennikarzy.

Program oferuje studentom dziennikarstwa i młodym dziennikarzom tydzień przygotowania zawodowego w Brukseli w październiku 2024 r., podczas którego laureaci będą uczestniczyć w sesjach szkoleniowych, mentora i współpracować z bardziej doświadczonymi dziennikarzami w sali prasowej oraz odwiedzić różne instytucje i organizacje medialne UE.

Wnioski są przyjmowane w trzech kategoriach (dziennikarstwo ogólne, foto-dziennikarstwo i dziennikarstwo wideo) i muszą być składane przez studentów dziennikarstwa i młodych dziennikarzy z państw członkowskich UE, krajów sąsiadujących i krajów przystępujących do UE.

Laureaci zostaną również uwzględnieni w prestiżowej Nagrodzie Megalizziego – Niedzielskiego, przyznanej 9 października 2024 r. i poświęconej uznaniu wybitnej pracy młodych dziennikarzy.

Youth4Regions to sztandarowa inicjatywa Komisji mająca na celu wspieranie wzrostu liczby studentów dziennikarstwa i młodych dziennikarzy poprzez oferowanie bezpośredniej wystawy w UE. Od czasu jego utworzenia w 2017 r. ponad 210 osób z całej Europy ukończyło program, korzystając z bogatych doświadczeń i cennej wiedzy.

Formularz wniosku i warunki uczestnictwa są dostępne na stronie internetowej programu. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 8 lipca 2024 r. Komisja pokryje wszystkie koszty programu dla uczestników.

Więcej informacji znajduje się tutaj:

Inforegio – Youth4Regions – the programme for aspiring journalists (europa.eu)