Tag: Komisja Europejska

Inwestowanie w edukację

Komisja Europejska publikuje sprawozdanie końcowe grupy ekspertów ds. jakościowych inwestycji w kształcenie i szkolenie pt. Inwestowanie w przyszłość: jakościowe inwestycje w kształcenie i szkolenie. W sprawozdaniu skupiono się na tym, jak najlepiej inwestować środki publiczne w czterech głównych obszarach wydatków na kształcenie i szkolenie w UE: nauczyciele i szkoleniowcy, infrastruktura edukacyjna, cyfrowe uczenie się oraz równość […]

Read More

Europejski Rok Młodzieży również poza UE

Plan działania na rzecz młodzieży jest zgodny z planem umieszczenia młodzieży w centrum działań zewnętrznych UE na rzecz zrównoważonego rozwoju, równości i pokoju. Komisja Europejska i wysoki przedstawiciel przyjęli plan działania na rzecz młodzieży w ramach działań zewnętrznych Unii Europejskiej na lata 2022–2027. Są to pierwsze w historii ramy polityczne strategicznego partnerstwa z młodymi ludźmi […]

Read More

Dochód minimalny w Unii do poprawy

Komisja wzywa państwa członkowskie do unowocześnienia systemów dochodu minimalnego, by ograniczyć ubóstwo i wykluczenie społeczne w Europie. Analiza systemów dochodu minimalnego w państwach członkowskich, pokazuje, że nie zawsze są odpowiednie, docierają do wszystkich potrzebujących i motywują ich do powrotu na rynek pracy We wniosku dotyczącym zalecenia Rady w sprawie odpowiedniego dochodu minimalnego zapewniającego aktywne włączenie określono sposób, […]

Read More

Międzynarodowy Dzień Demokracji

Z okazji Międzynarodowego Dnia Demokracji i Europejskiego Roku Młodzieży Komisja Europejska ogłosiła utworzenie Platformy Zaangażowania Politycznego i Obywatelskiego Młodzieży. Komisja Europejska jest jednym z współzałożycieli platformy, wraz z rządami Nepalu i Ghany oraz organizacjami European Partnership for Democracy, AfricTivistes i European Democracy Youth Network. Inauguracja odbyła się podczas wydarzenia, w którym wzięli udział przedstawiciele rządów, […]

Read More

Większa pomoc publiczna dla firm

Komisja zatwierdziła zmiany do polskiego programu wsparcia dla przedsiębiorstw wszystkich sektorów w związku z inwazją Rosji na Ukrainę. Budżet programu został zwiększony o 5,1 mld euro. Komisja Europejska zatwierdziła zmiany, w tym zwiększenie budżetu o 5,1 mld euro (24,5 mld złotych) w porównaniu z obecnym polskim programem, aby wspierać przedsiębiorstwa wszystkich sektorów w kontekście inwazji […]

Read More