Tag: rachunek bankowy

Płatności natychmiastowe w euro

Płatności natychmiastowe stają się szybko normą w wielu krajach. Powinny one być także dostępne w Europie dla wszystkich, tak mogła ona mogli zachować konkurencyjność w skali światowej. Komisja Europejska przyjęła wniosek ustawodawczy w sprawie udostępnienia płatności natychmiastowych w euro wszystkim obywatelom i przedsiębiorstwom posiadającym rachunek bankowy w UE lub w jednym z państw EOG. Celem […]

Read More