DiscoverEU: 35 tys. młodych ludzi może wygrać bezpłatny bilet na podróż

Komisja otwiera dziś wiosenną rundę zgłoszeń do DiscoverEU, w której 35 tys. młodych ludzi otrzyma bezpłatny bilet kolejowy umożliwiający im odkrywanie Europy.

Runda zgłoszeń rozpoczyna się dziś o godz. 12:00 i zakończy się 29 marca o godz. 12.00. Aby zdobyć bilet, młodzi ludzie muszą wejść na Europejski Portal Młodzieżowy i odpowiedzieć na 5 pytań konkursowych i jedno dodatkowe pytanie rozstrzygające. Laureaci, urodzeni między 1 lipca 2004 r. a 30 czerwca 2005 r., będą mogli podróżować po Europie przez okres do 30 dni od 15 czerwca 2023 r. do 30 września 2024 r. Zaproszenie jest otwarte dla kandydatów z Unii Europejskiej i państw trzecich stowarzyszonych z programem Erasmus+ (Islandia, Liechtenstein, Macedonia Północna, Norwegia, Serbia i Turcja).

W tym roku uczestnicy będą mogli odkryć trasę nowego europejskiego Bauhausu uruchomioną w styczniu 2023 r. Celem jest zainspirowanie młodych ludzi przy wyborze kierunków podróży oraz propagowanie w Unii Europejskiej takich wartości jak „piękno, zrównoważoność i wspólnota”. Uczestnicy będą również nadal mogli korzystać z inicjatyw zainaugurowanych w 2022 r. w ramach Europejskiego Roku Młodzieży takich jak „Młodzież odkrywa kulturę dzięki DiscoverEU w 2022 r.” oraz Szlak kulturowy DiscoverEU. Szlak kulturowy łączy różne miejsca docelowe i sektory kultury, takie jak architektura, muzyka, sztuki piękne, teatr, moda, wzornictwo itp. Młodzież podróżująca w ramach DiscoverEU może odwiedzić Europejskie Stolice Kultury, miejsca znajdujące się na prestiżowej liście światowego dziedzictwa UNESCO lub obiekty, którym przyznano znak dziedzictwa europejskiego. Ponadto mogą również zatrzymać się w miastach, którym przyznano nagrodę Access City. Są to miasta, które wyszły ponad to, co konieczne, w swoich staraniach na rzecz lepszej dostępności dla wszystkich, niezależnie od wieku, mobilności czy zdolności. Uczestnicy będą mogli ponownie skorzystać z karty rabatowej, która zapewni im dostęp do ponad 40 tys. zniżek w zakresie transportu publicznego, kultury, zakwaterowania, wyżywienia, sportu i innych usług dostępnych w kwalifikujących się krajach.  

Agencje narodowe Erasmus+ wspierają młodych ludzi, organizując spotkania informacyjne przed wyjazdem, by przygotować ich do podróży. Agencje narodowe kontynuują również tradycję wprowadzoną podczas Europejskiego Roku Młodzieży, a mianowicie spotkania DiscoverEU – interesujący program kulturalny we wszystkich krajach programu Erasmus+, który trwa od jednego do trzech dni. Takich spotkań odbyło się do tej pory 51 i będą one kontynuowane w kolejnych latach.

Ponieważ włączenie społeczne jest absolutnym priorytetem programu Erasmus+, uczestnicy z niepełnosprawnościami lub z problemami zdrowotnymi mogą w trakcie podróży korzystać ze wsparcia. Ponadto w październiku 2022 r. agencje narodowe programu Erasmus+ zainaugurowały „Działanie na rzecz włączenia DiscoverEU”, które pozwala ubiegać się o dofinansowanie organizacjom pracującym z osobami młodymi o mniejszych szansach oraz nieformalnym grupom młodzieży. Uczestnicy Działania na rzecz włączenia DiscoverEU otrzymają dodatkowe wsparcie, takie jak możliwość podróżowania z osobami towarzyszącymi. W 2023 r. ogłoszone zostaną dwa zaproszenia do składania wniosków w ramach działania na rzecz włączenia. W ramach pierwszego zaproszenia, które odbyło się w październiku 2022 r., agencje narodowe programu Erasmus+ otrzymały propozycje 166 projektów. Pierwsze osoby mogą rozpocząć podróż w ramach tego działania już w marcu 2023 r. 

Komisja zachęca do zrównoważonego podróżowania koleją. Dostępne są jednak specjalne rozwiązania dla młodych ludzi z regionów najbardziej oddalonych, krajów i terytoriów zamorskich, obszarów oddalonych i wysp.

Kontekst

Komisja uruchomiła inicjatywę DiscoverEU w czerwcu 2018 r. po działaniu przygotowawczym Parlamentu Europejskiego. Inicjatywa została włączona do nowego programu Erasmus+ na lata 2021–2027.

Od 2018 r. o 212,7 tys. dostępnych biletów ubiegało się prawie 916 tys. kandydatów. W ostatniej ankiecie przeprowadzonej po podróży 72 proc. kandydatów oświadczyło, że po raz pierwszy wyjechało pociągiem poza swój kraj zamieszkania. Dla wielu z nich była to także pierwsza podróż bez rodziców lub innych dorosłych i większość z nich wskazała, że stali się dzięki temu bardziej niezależni.

Dzięki DiscoverEU mieli szansę lepiej zrozumieć inne kultury i europejską historię. To doświadczenie pozwoliło im również udoskonalić znajomość języków obcych. Ponad dwie trzecie z nich stwierdziło, że gdyby nie DiscoverEU, nie byłoby ich stać na taką podróż. Uczestnicy mogą zostać ambasadorami DiscoverEU, aby promować tę inicjatywę. Zachęca się ich również do skontaktowania się online z innymi podróżującymi w oficjalnej grupie #DiscoverEU w celu wymiany doświadczeń i porad, zwłaszcza na temat doświadczeń kulturowych lub sposobów podróżowania z użyciem narzędzi cyfrowych i w sposób zrównoważony.

Aby zgłosić się do udziału w konkursie, kwalifikujący się kandydaci muszą wypełnić quiz wielokrotnego wyboru sprawdzający ich ogólną wiedzę o Unii Europejskiej i innych inicjatywach unijnych skierowanych do młodych ludzi. W quizie zadawane jest również pytanie dodatkowe. Im bardziej odpowiedź będzie zbliżona do prawidłowej odpowiedzi, tym więcej punktów uzyska kandydat. Umożliwi to Komisji stworzenie rankingu zgłaszających się. Komisja będzie oferować bilety kolejnym osobom w rankingu aż do wyczerpania dostępnych biletów.

Kandydaci zostaną podzieleni na grupy według kraju obywatelstwa lub zamieszkania. Bilety będą przyznawane w każdej grupie do wyczerpania liczby biletów przyznanych każdemu krajowi, która zostanie opublikowana wraz z wynikami konkursu.

Dodatkowe informacje

DiscoverEU

Europejski Portal Młodzieżowy