Gwiezdny Krąg startuje po raz 14!

Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, Biuro Parlamentu Europejskiego w Polsce, Sieć Informacji Europejskiej Europe Direct w Polsce oraz Stowarzyszenie „Pomorskie w Unii Europejskiej” zapraszają uczniów szkół ponadpodstawowych do udziału w XIV edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej „GWIEZDNY KRĄG”. Tegoroczna Olimpiada odbywa się pod hasłem „Unia Europejska po wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2019 roku”.

Olimpiada skierowana jest do wszystkich uczniów szkół ponadpodstawowych w całym kraju, a jej celem jest popularyzacja wiedzy o systemie instytucjonalnym Unii Europejskiej, jej wartościach, a także historii integracji europejskiej.

Nagrodą główną w tegorocznej edycji Olimpiady jest płatny staż w Parlamencie Europejskim w Brukseli na zaproszenie Janusza Lewandowskiego – Posła do Parlamentu Europejskiego. Dzięki przeprowadzonym negocjacjom z Posłami do Parlamentu Europejskiego cała finałowa 10 na zaproszenie patronów honorowych odbędzie  wizytę studyjną w Brukseli, by „od kuchni” zobaczyć, jak funkcjonują instytucje Unii Europejskiej. Natomiast najlepszy uczestnik z województwa pomorskiego otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 2 tysięcy złotych ufundowaną przez Mieczysława Struka – Marszałka Województwa Pomorskiego. 

By móc wziąć udział w tegorocznej Olimpiadzie, zainteresowane szkoły proszone są o wysłanie formularza zgłoszeniowego na adres: kontakt@gwiezdnykrag.pl najpóźniej do 20 października 2018 roku do godz. 16.00!!

Harmonogram Olimpiady

do 20 października 2018 roku – przyjmowanie zgłoszeń od szkół na adres kontakt@gwiezdnyslupsk.pl
30 października 2018 roku, godz. 10.00 – I etap Olimpiady
5 listopada 2018 roku – publikacja wyników I etapu Olimpiady
12 listopada 2018 roku – publikacja centrów egzaminacyjnych
15 listopada 2018 roku, godz. 12.00 – II etap Olimpiady – Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie
20 listopada 2018 roku – wyniki II etapu Olimpiady
6 grudnia 2018 roku – finał Olimpiady
7 grudnia 2018 roku, godz. 11.00 – Gala Ogłoszenia Wyników Olimpiady

Patronat Honorowy nad Olimpiadą objęli Posłowie do Parlamentu Europejskiego

Jerzy Buzek
Ryszard Czarnecki
Krzysztof Hetman
Danuta Jazłowiecka
Jarosław Kalinowski
Ryszard Legutko
Janusz Lewandowski
Krystyna Łybacka
Róża Thun

Komitet Organizacyjny ma siedzibę w Punkcie Informacji Europejskiej Europe Direct – Słupsk, ul. Partyzantów 31A, 76 – 200 Słupsk, tel. 794 725 448, mail. kontakt@gwiezdnykrag.pl

Więcej informacji o Olimpiadzie na stronie: http://gwiezdnykrag.pl/ lub https://www.facebook.com/gwiezdnykrag/

Dokumenty

Regulamin XIV Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej „Gwiezdny Krąg”

Załącznik 1 – formularz zgłoszeniowy (wersja edytowalna)

Załącznik 1 – formularz zgłoszeniowy

Załącznik 2 – zagadnienia

Harmnogram