Tag: Unia Europejska

Płatności natychmiastowe w euro

Płatności natychmiastowe stają się szybko normą w wielu krajach. Powinny one być także dostępne w Europie dla wszystkich, tak mogła ona mogli zachować konkurencyjność w skali światowej. Komisja Europejska przyjęła wniosek ustawodawczy w sprawie udostępnienia płatności natychmiastowych w euro wszystkim obywatelom i przedsiębiorstwom posiadającym rachunek bankowy w UE lub w jednym z państw EOG. Celem […]

Read More

Pomoc państwa: tymczasowe ramy kryzysowe

Unia Europejska mierzy się z poważnym kryzysem energetycznym, który dotyka gospodarstwa domowe i przedsiębiorstwa w całej Europie. W związku z tym Komisja konsultuje z państwami członkowskimi wniosek w sprawie przedłużenia i zmiany tymczasowych ram kryzysowych Komisja Europejska przekazała państwom członkowskim do konsultacji projekt wniosku w sprawie przedłużenia i dostosowania tymczasowych kryzysowych ram pomocy państwa, przyjętych przez Komisję 23 marca […]

Read More

Europejski Rok Młodzieży również poza UE

Plan działania na rzecz młodzieży jest zgodny z planem umieszczenia młodzieży w centrum działań zewnętrznych UE na rzecz zrównoważonego rozwoju, równości i pokoju. Komisja Europejska i wysoki przedstawiciel przyjęli plan działania na rzecz młodzieży w ramach działań zewnętrznych Unii Europejskiej na lata 2022–2027. Są to pierwsze w historii ramy polityczne strategicznego partnerstwa z młodymi ludźmi […]

Read More

Dzień Europy z EUROPE DIRECT Rzeszów

Gra miejska, uroczyste wykonanie hymnu Unii Europejskiej wspólnie z ukraińskimi uchodźcami oraz poczęstunek w postaci tortu w barwach UE złożą się na podkarpackie obchody Dnia Europy. Uroczystość, zgodnie z wieloletnią tradycją, zorganizuje EUROPE DIRECT Rzeszów działający przy Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania. Maj to miesiąc ważny w historii Europy: 1 maja będziemy obchodzić 18. rocznicę […]

Read More