Innowacje w nauczaniu języka polskiego jako obcego wraz EUROPE DIRECT Rzeszów

W czerwcu br., w ramach zajęć z języka polskiego jako obcego studenci Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie z kierunków, Grafika komputerowa i produkcja multimedialna oraz Informatyka  zrealizowali projekty dydaktyczne z wykorzystaniem komiksu pt. „Paneuropa. Solidarni z Ukrainą” autorstwa Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce.

„Paneuropa. Solidarni z Ukrainą” to piąty komiks z serii wydawanej przez Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce. Tym razem, bohaterowie Paneuropy jednoczą siły w starciu z zagrożeniem ze wschodu pragnącym wykorzystać tragedię uchodźców i zniszczyć jedność Europejczyków – informuje mgr Ewa Nowak-Koprowicz, kierowniczka EUROPE DIRECT Rzeszów. I dodaje – Historia opisana w komiksie dedykowana jest obywatelom i obywatelkom Ukrainy, zmuszonym do opuszczenia swojej ojczyzny i szukania pomocy m.in. w Polsce, oraz tym wszystkim spośród nas, którzy wyciągnęli do nich pomocną dłoń. Warto podkreślić, że osoby, które znalazły schronienie w naszym kraju, często uzyskiwały pomoc od instytucji realizujących inwestycje współfinansowane przez fundusze europejskie. M.in. uchodźcy otrzymali możliwość wytchnienia w Rzeszowskich Piwnicach, a poruszali po Polsce dzięki inwestycjom infrastrukturalnym i transportowym, takim jak Dworzec Lokalny w Rzeszowie, które to obiekty są miejscami, gdzie rozgrywa się akcja komiksu.

Wspomniany komiks w dziesiątkach egzemplarzy w wersjach polsko- i ukraińskojęzycznej – za pośrednictwem EUROPE DIRECT Rzeszów – został przekazany przez Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce studentom Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
w ramach lektoratu z języka polskiego jako obcego.

Lektorki, mgr Ewelina Jemioło oraz mgr Iwona Myśliwiec z Zakładu Języków Obcych Kolegium Mediów i Komunikacji Społecznej na podstawie komiksu „Paneuropa. Solidarni z Ukrainą” przeprowadziły projekt językowy.

Studenci zostali podzieleni na kilkuosobowe grupy i otrzymali zadanie, by przygotować plan wydarzeń każdej z części, który zapisywali na kartkach. Kolejnym etapem było wytypowanie reprezentanta każdej z grup, mającego za zadanie przedstawienia na forum ustnego streszczenia wydarzeń zawartych w komiksie. Po wysłuchaniu prezentacji wszystkich grup studenci dyskutowali na temat superbohaterów i ich wrogów, określając ich cechy charakteru – informuje mgr Iwona Myśliwiec. A mgr  Ewelina Jemioło, dodaje – Praca z komiksem posłużyła nie tylko do rozwijania sprawności takich jak: rozumienie tekstu pisanego, tworzenie planu wydarzeń w porządku chronologicznym, przygotowanie ustnego streszczenia, ale również stała się impulsem do tworzenia hipotez na temat możliwych scenariuszy dalszych wydarzeń.

Jak podkreślają prowadzące, zarówno studenci jak i lektorki byli bardzo zadowoleni z możliwości wzięcia udziału w takiej formie zajęć, a same komiksy z serii „Paneuropa” dostępne w dwóch wersjach językowych zostały bardzo pozytywnie ocenione.

Cieszy mnie otwartość i zainteresowanie tematem z jakim uczestnicy zajęć z języka polskiego jako obcego, prowadzące oraz studenci i studentki, przystąpili do realizacji niniejszej innowacji dydaktycznej. Jestem przekonana, że ta współpraca przyniesie efekty w wielu obszarach  – podsumowuje mgr Ewa Nowak-Koprowicz.

Komiks „Paneuropa. Solidarni z Ukrainą” dostępny jest w wersji elektronicznej, w wersji: polskojęzycznej, ukraińskojęzycznej oraz angielskiej i śląskiej. Ostatnie papierowe egzemplarze można również otrzymać w EUROPE DIRECT Rzeszów. Punkt zlokalizowany jest z Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, w kampusie przy ul. Sucharskiego 2, pok. RA143.