Międzynarodowa Szkoła Letnia: Designing your Career with Personal Business Model Canvas w Rzeszowie

W dniach 16-20 września br. w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie odbyła się pierwsza, Międzynarodowa Szkoła Letnia: Designing your Career with Personal Business Model Canvas.

Wydarzenie to było częścią realizowanego przez uczelnię projektu „BE Aware STudent” [BEAST] finansowanego w ramach programu Erasmus+ Partnerstwa strategiczne w sektorze szkolnictwa wyższego. Celem projektu jest modernizacja oferty uczelni poprzez opracowanie, przetestowanie i wdrożenie innowacyjnego kursu „Model Biznesowy – Ty. Specjalista IT z PASJĄ” kształtującego umiejętności generowania osobistych modeli biznesowych oraz umiejętności wykorzystywania innowacyjnych pomysłów w kształtowaniu kariery zawodowej.

W trakcie 5-dniowych warsztatów prowadzonych przez naukowców z Włoch, Portugalii i Polski, a także praktyków z branży IT, studenci kierunku Informatyka poznali i zastosowali innowacyjne techniki i narzędzia planowania i rozwoju ścieżki kariery zawodowej (m.in. Designing Your Life, Personal Business Model Thinking czy Model Biznesowy JA).

A co się działo dzień po dniu? Prześledźmy wspólnie dokonania uczestników.

DZIEŃ PIERWSZY – “Get to know your team-mates and freeze moments in Rzeszów”

Praca zespołowa ma kluczowe znaczenie dla efektywnej i wydajnej pracy. Dlatego też studenci podzieleni w międzynarodowe zespoły rozpoczęli szkołę letnią od udziału w konkursie „Get to know your team-mates and freeze moments in Rzeszów”. Mając mapę w ręku mieli odnaleźć charakterystyczne miejsca Rzeszowa, a następnie zrobić kreatywne i szalone (!) selfi. Co więcej, aby móc wkrótce przedstawić swoich kolegów z grupy, konieczne stało się szybkie, bliższe poznanie się. Dwa zdjęcia wygrały. Które? Aby poznać odpowiedź, warto zaglądnąć TUTAJ.

DZIEŃ DRUGI – „JA”

Ta część warsztatów poświęcona została zagadnieniom przygotowującym studentów do projektowania osobistej kariery zawodowej. Studenci szukali odpowiedzi na takie pytania jak:

– Czym jest dla mnie praca?

– Czym jest praca głęboka?

– Który styl pracy jest dla mnie odpowiedni?

– Dlaczego pieniądze rozwiązują tylko jeden problem zawodowy? 

Prawdopodobnie najbardziej wymagającym zadaniem było Lifeline Discovery w którym studenci mieli spojrzeć w przeszłość, by móc zidentyfikować swoje „dlaczego” (czyli m.in. wewnętrzną motywację).

Z kolei, w drugiej części dnia włoscy profesorowie (Alice Colombo & Matteo Vignoli) przeprowadzili warsztaty „Designing Your Life”. Podczas których studenci wykorzystując przygotowany na potrzeby szkoły letniej booklet odkrywali czym jest dla nich praca i co w życiu przynosi im satysfakcję.

DZIEŃ TRZECI – „MODEL BIZNESOWY”

W trzecim dniu dr Jacek Jakieła wprowadził studentów do zagadnień związanych z projektowaniem modeli biznesowych przy użyciu kanwy modelu biznesowego. Uczestnicy zapoznali się z szkieletem pojęciowym koncepcji Business  Model Thinking oraz przygotowali przykładową kanwę modelu biznesowego dla Skype’a.

W tym dniu uczestnicy warsztatów poszukiwali również inspiracji i możliwości rozwoju swojej swojego potencjału i kariery zawodowej płynących z rynku i biznesu. Wojciech Woś, doradca z europejskiej sieci EURES zaprezentował studentom perspektywy jakie daje otwarty rynek pracy w Europie, a doradca w Biurze Karier WSIiZ w Rzeszowie, Maryla Rarus przedstawiła ofertę biura w obszarze rozwijania kariery zawodowej studentów. Natomiast uczelniany koordynator programu ERASMUS+ Lidia Lejko zachęcała studentów do nabywania doświadczeń w ramach międzynarodowych mobilności obejmujących studia na zagranicznych uczelniach.

DZIEŃ CZWARTY – „MODEL BIZNESOWY + JA”

W czwartym dniu studenci w swojej pracy przeszli z modelu biznesowego na osobisty model biznesowy. Pierwszym wyzwaniem było przygotowanie kanwy osobistego modelu dla zaproszonych profesjonalistów (Piotr Bargiel, dr Janusz Korniak). Studenci nie znali wcześniej stanowisk zawodowych profesjonalistów, a ich zadaniem było ich odkrycie. Była to bardzo interaktywna sesja pełna opowieści, pytań i odpowiedzi.

Punktem kulminacyjnym warsztatów a zarazem najcenniejszym efektem pierwszej szkoły letniej była praca studentów z kanwami osobistych modeli biznesowych. Studenci opracowali kanwy prezentujące wizję ich zawodowej tożsamości. I, CO WAŻNE, ZOBACZYLI, ŻE TO NAPRAWDĘ DZIAŁA!

DZIEŃ PIĄTY – „REFLEKSJE”

Wszystko co dobre szybko się kończy… ale to nie czas na przysłowiowe spoczywanie na laurach. Ten dzień zdominowały refleksje nad tym: co zostało zrobione, co zadziałało, co nie działało tak dobrze, jak wyglądało w planach.

Warto podkreślić, że wykorzystane podczas Międzynarodowej Szkoły Letniej w Rzeszowie narzędzia i techniki będą nadal rozwijane oraz testowane podczas kolejnych międzynarodowych szkół letnich w Portugalii oraz we Włoszech.

Druga szkoła letnia odbędzie się w dniach 30 marca 2020 – 3 kwietnia 2020. Informacje o możliwości aplikacji pojawią się już wkrótce.

A już teraz warto zapoznać się ze szczegółową relacją z wydarzenia TUTAJ. Z kolei bliższe informacje o inicjatywie można uzyskać od dr Joanny Świętoniowskiej, e-mail: jswietoniowska@wsiz.rzeszow.pl, tel. +48 17 866 14 60. W zespole realizującym projekt obok dr Joanny Świętoniowskiej są dr Jacek Jakieła oraz dr Joanna Wójcik.


Niniejsze opracowanie powstało na podstawie informacji od dr Joanny Świętoniowskiej z WSIiZ w Rzeszowie, Koordynatorki projektu „BE Aware STudent” [BEAST] finansowanego w ramach programu Erasmus+ Partnerstwa strategiczne w sektorze szkolnictwa wyższego