Podsumowujemy naszą zabawę!

Przez ostatni tydzień Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Rzeszów wraz z kilkunastoma filiami Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie świętował Europejski Dzień Języków, który w tym przypadku zamienił się w europejski tydzień języków.

Zabawa była bardzo prosta. Od poniedziałku do piątku na stronie Punktu pojawiały się pytania dotyczące języków. Na końcu tekstu zamieszczano krótkie pytanie. Osoby, które znały odpowiedź, mogły udać się do najbliższej filii WiMBP, gdzie czekała na nich publikacja „UE i ja” w kilku wersjach językowych. Największy procent uczestników zabawy stanowiła młodzież w wieku szkolnym, ale nie zabrakło również osób w średnim wieku odbierających książki dla swoich pociech.

Nieoceniona okazała się pomoc pań bibliotekarek, które przygotowały stoiska z książkami w widocznych i łatwo dostępnych miejscach. W bibliotekach stworzono także oddzielne stanowiska, z których skorzystać mogły osoby chcące wziąć udział w konkursie. Ważnym punktem, o jakim wspominały panie prowadzące, było wykorzystywanie książek w celu polepszania wiedzy na tematy poruszane w trakcie lekcji. Pracownicy bibliotek wyrażali również chęć zwiększenia współpracy i częstszego organizowania tego typu akcji. Szczególne zalety dostrzegano w tym, że taka promocja języków jest bardzo pomocna w procesie kształtowania wizerunku Unii Europejskiej w naszym kraju. 

W ostatni dzień akcji, czyli w piątek, odbyły się dwa spotkania podsumowujące. Pierwsze w filii nr 15 WiMBP, która mieści się w budynku Szpitala Wojewódzkiego nr 2. W spotkaniu uczestniczyło sześciu pacjentów w wieku szkolnym. Młodzi odbiorcy posłuchali ciekawostek na temat państw europejskich, następnie odpowiedzieli poprawnie na pytanie. W nagrodę otrzymali książkę w języku polskim oraz obcym, według preferencji.  Drugie spotkanie odbyło się w filii nr 13 na ulicy Iwonickiej. Zostało ono połączone z zebraniem klubu książki. Także tutaj uczestnikami wydarzenia byli uczniowie szkoły podstawowej. Wszyscy uczestnicy podkreślali, że liczą na powtórzenie akcji w przyszły roku.

Zdjęcia z wydarzenia można zobaczyć >>>tutaj