Dzień 5: Europejski Dzień Języków, „Wielojęzyczność”

Język ojczysty to zazwyczaj język, który znamy najlepiej i najczęściej z niego korzystamy. Istnieją jednak osoby „doskonale dwujęzyczne”, które potrafią posługiwać się równie biegle dwoma językami. Zazwyczaj jednak osoby dwujęzyczne nie wykazują się idealną biegłością w obu językach. Wielojęzyczność niesie liczne korzyści: ułatwia uczenie się kolejnych języków, wpływa pozytywnie na proces myślenia i sprzyja kontaktom z innymi ludźmi i kulturami. Dwujęzyczność oraz wielojęzyczność niosą za sobą także pewne korzyści natury ekonomicznej: osobom mówiącym w kilku językach łatwiej jest znaleźć pracę, zaś przedsiębiorstwa wielojęzyczne są bardziej konkurencyjne niż przedsiębiorstwa monojęzyczne.

Pytanie
Które zdanie jest prawdziwe?
a) Na świecie nie istnieją osoby „doskonale dwujęzyczne”.
b) Wielojęzyczność nie przynosi żadnych korzyści.
c) Osoby, które znają kilka języków łatwiej znajdują pracę.
d) Przedsiębiorstwa monojęzyczne są bardziej konkurencyjne niż przedsiębiorstwa wielojęzyczne.

Jeśli znasz prawidłową odpowiedź, to udaj się do jednej z pobliskich filii Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie, aby odebrać swoją nagrodę, którą jest książka „UE i ja” w wybranej wersji językowej. Szczegóły konkursu >>>tutaj

Pani Marcelina z Oddziału dla Dzieci i Młodzieży WiMBP podczas wydawania nagród w naszej zabawie.